PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

 

Statistik

Memaklumkan akuan penerimaan aduan secara bertulis atau email kepada pengadu dalam tempoh 1 hari bekerja selepas aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memulakan siasatan ke atas aduan bertulis dalam tempoh tiga hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Menyelesaikan siasatan aduan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor
Lihat Statistik  »   
Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja dari tarikh permohonan lengkap diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima
Lihat Statistik  »   
Memastikan 2 kali setahun audit dijalankan ke atas Kursus Pengendalian Makanan yang dianjurkan oleh Sekolah Latihan Pengendali Makanan yang diiktiraf Kementerian Kesihatan Malaysia (rancangan tahun 2015, 1 audit/bulan)
Lihat Statistik  »   

Tarikh Akhir Kemaskini :: 04-02-2019 :: 02:45 PM