Pemfluoridaan Bekalan Air Awam

  PERKHIDMATAN  PERGIGIAN  PERKHIDMATAN KESIHATAN PERGIGIAN PRIMER

Objektif

Pemfluoridaan bekalan air adalah salah satu dari 10 kejayaan Kementerian Kesihatan di abad ke-20. Ianya sangat berkesan sebagai satu langkah pencegahan awam untuk mengawal kesihatan pergigian.

Fungsi

Mengawal fluorida yang sesuai dalam bekalan air minuman kepada komuniti, mengenalpasti dan membuat perubahan ke atas kandungan fluorida dalam air minuman kepada paras yang sesuai dalam mengawal kadar kerosakan gigi, serta mematuhi kriteria yang diperuntukan bagi keselamatan air yang dibekalkan.

Program / Aktiviti

Bekerjasama dengan Syarikat Air Melaka Berhad. Terdapat 9 buah loji yang menjalanakan pemfluoridaan di loji di negeri melaka. Pemantauan air di retikulasi dilakukan setiap minggu untuk memastikan bacaan fluorida 0.4 ppm - 0.6 ppm.

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara