Perkhidmatan Kesihatan Awam Daerah

  PERKHIDMATAN  KESIHATAN AWAM

Senarai Perkhidmatan Daerah
 

Pusat Tanggungjawab : Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah

Bil.

Fasiliti Kesihatan

Perkhidmatan Yang Di Tawarkan

1.

Klinik Kesihatan Ayer Keroh
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan (Waktu Pejabat)
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Lepas Waktu Pejabat (Extended Hours)
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

2.

Klinik Kesihatan Peringgit

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 •  Perkhidmatan Fisioterapi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan (Waktu Pejabat)
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Lepas Waktu Pejabat (Extended Hours)
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

3.

Klinik Kesihatan Ayer Molek
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 •  Perkhidmatan Perawatan  Methadone
 • Perkhidmatan Ambulan
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

4.

Klinik Kesihatan Ujong Pasir
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Rehabilitasi Psikososial (PSR)
 •  Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

5.

 1. Klinik Kesihatan Tanjung Keling
 2. Klinik Kesihatan Klebang
 3. Klinik Kesihatan Jalan Gereja
 4. Klinik Kesihatan Bukit Rambai
 5. Klinik Kesihatan Sungai Udang
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

6.

Klinik Kesihatan Tengkera
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Panel Penasihat Kesihatan

7.

Klinik Kesihatan Cheng
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Ambulan (Waktu Pejabat)
Pusat Tanggungjawab : Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah

Bil.

Fasiliti Kesihatan

Perkhidmatan Yang Di Tawarkan

1.

Klinik Kesihatan Durian Tunggal
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan
 • Perawatan Di Kem PATI Macap Umbo

2.

Klinik Kesihatan Masjid Tanah
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Lepas Waktu Pejabat (Extended Hours)
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

3.

 1. Klinik Kesihatan Macap Baru
 2. Klinik Kesihatan Padang Sebang
 3. Klinik Kesihatan Lubuk Cina
 4. Klinik Kesihatan Kuala Sungai Baru
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

4.

Klinik Kesihatan hutan Perca
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

5.

Klinik Kesihatan Simpang Ampat
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan 
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Ambulan

6.

Klinik Kesihatan Ibu dan Anak Alor Gajah
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan Saringan Warga Emas
 • Panel Penasihat Kesihatan 
 • Perkhidmatan Kesihatan sekolah
Pusat Tanggungjawab : Pejabat Kesihatan Daerah Jasin

Bil.

Fasiliti Kesihatan

Perkhidmatan Yang Di Tawarkan

1.

Klinik Kesihatan Merlimau
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Lepas Waktu Pejabat (Extended Hours)
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

2.

Klinik Kesihatan Jasin (JPL & KKIA)

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Ambulan
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Lepas Waktu Pejabat (Extended Hours)
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 •  Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Kesihatan Sekolah

3.

Klinik Kesihatan Kemendor
 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

4.

Klinik Kesihatan Simpang Bekoh

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

5.

Klinik Kesihatan Selandar

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Pemeriksaan Perubatan untuk kemasukan ke Perkhidmatan Awam dan IPTA / IPTS
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

6.

Klinik Kesihatan Umbai

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Pengimejan Diagnostik
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan

7.

Klinik Kesihatan Sungai Rambai

 • Perkhidmatan Pesakit Luar (Klinik Integrasi)
 • Perkhidmatan Kesihatan  Ibu Dan Anak
 • Perkhidmatan Patologi
 • Perkhidmatan Farmasi
 • Perkhidmatan Kesihatan dan saringan Warga Emas, Dewasa & Remaja
 • Perkhidmatan Waktu Rehat (Through Lunch)
 • Perkhidmatan Berhenti Merokok
 • Panel Penasihat Kesihatan
 • Perkhidmatan Ambulan
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara