Unit Kewangan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PENGURUSAN

Pengenalan

Unit Kewangan diketuai oleh seorang Ketua Penolong Pengarah dan terdiri daripada 2 Sub Unit iaitu :-


Objektif

Merancang, melaksana, mengawal dan menilai pengurusan kewangan yang berkualiti dengan mengamalkan budaya kerja cemerlang berdasarkan perkara berikut:


Fungsi

Program / Aktiviti 

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara