Misi, Visi dan Objektif

  KORPORAT

Misi

Memperkasakan rakyat negeri Melaka melalui perkhidmatan promosi, pencegahan, perawatan dan pemulihan ke arah mencapai hidup berkualiti.
 

Visi

Rakyat Melaka sihat sepanjang hayat berteraskan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan holistik.
 

Nilai-Nilai Bersama

1. Jujur dan Berintegriti

2.  Komited dan Kompeten

3. Nilai Budaya Korporat KKM

4. Multitasking

 

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara