Maklumbalas Pelanggan

Sila hantarkan maklumbalas anda mengenai laman web sahaja di sini. Sekiranya anda ingin membuat aduan mengenai perkhidmatan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, sila gunakan sistem aduan rasmi KKM di https://moh.spab.gov.my/eApps/system/index.do.

  © 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara