Perniagaan: Pengeksport Makanan Diproses Minima ke Singapura

TUJUAN PROSEDUR

Tujuan prosedur ini adalah untuk menguruskan tatacara Prosedur Pensijilan Premis Pengeksport Makanan Diproses Minima ke Singapura bagi memastikan ianya berada pada standard yang ditetapkan dan mematuhi keperluan negara pengimport, Singapura.

Prosedur ini dapat menyeragamkan aspek teknikal permohonan dan prosedur kelulusan pensijilan premis pengeksport Makanan Diproses Minima ke Singapura.
 

SKOP

Garispanduan ini terpakai bagi produk makanan yang diproses secara minima ke Singapura Seperti :

SYARAT-SYARAT DAN KRITERIA PERMOHONAN DAN PENYENARAIAN

PERMOHONAN

FI PENYENARAIAN

 1. Mempunyai sijil GMP/HACCP KKM
  PERKARA TEMPOH SAH LAKU FI (PER SIJIL)
  (a) Permohonan baru 3 tahun RM 1000.00
  (b) Pembaharuan 3 tahun RM 1000.00
  (c) Surveilan 3 tahun RM 1000.00
 2. Tanpa sijil GMP/HACCP KKM
  PERKARA TEMPOH SAH LAKU FI (PER SIJIL)
  (a) Permohonan baru 3 tahun RM 2000.00
  (b) Pembaharuan 3 tahun RM 2000.00
  (c) Surveilan 3 tahun RM 1700.00

          

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara