Profil Unit

Mengurus,mentadbir dan menyelia aktiviti bahagian berdasarkan arahan, dasar ,polisi dan lain-lain ketetapan yang diarahkan oleh PKN.

Objektif

Untuk mengurus hal ehwal pentadbiran supaya beroperasi dengan lancar.

Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara