BKKM: Peraturan Kebersihan Makanan 2009

Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 (PPKM) adalah undang-undang yang digubal di bawah Akta Makanan Malaysia 1983 yang diwartakan pada 28 februari 2009 dan telah berkuatkuasa sepenuhnya mulai 1 Januari 2014. Peraturan ini menyediakan satu prasarana yang boleh mengawal kebersihan premis makanan dan keselamatn makanan di negara ini bagi melindungi kebersihan rakyat.

KENAPA PPKM 2009 PERLU DIPATUHI?

SIAPAKAH YANG BOLEH DISABITKAN KESALAHAN DI BAWAH PPKM 2009?

Tuan punya, pemunya, penghuni premis makanan, pengendali makanan, penyedia mesin menjual makanan, seseorang yang mengangkut makanan menggunakan kenderaan.

Sekiranya anda sebagai pemilik premis makanan atau pengendali makanan yang tidak mematuhi peruntukan-peruntukan di bawah PPKM 2009,anda  boleh DIDENDA MAKSIUM RM 10,000.00 ATAU PENJARA TIDAK MELEBIHI 2 TAHUN ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI.

Penafian / Disclaimer:

Peraturan-Peraturan Makanan yang terdapat di laman web ini adalah sebagai rujukan umum kepada pengguna dan bukan untuk rujukan kes mahkamah.

BKKM tidak bertanggungjawab sekiranya terdapat kesilapan atau perbezaan fakta dalam Peraturan-Peraturan Makanan di laman web ini. Pengguna dinasihatkan merujuk buku Peraturan-Peraturan Makanan versi terkini yang terdapat di pasaran.  

 [PDF] Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 (Ambilan 15 Mac 2018)
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara