Perubatan: Unit Kejururawatan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PERUBATAN

Pengenalan

Jawatan Penyelia Jururawat Negeri (Perubatan) yang baru diluluskan pada ABM 2009 pada March 2009 bertanggungjawab kepada Ketua Penyelia Jururawat Negeri dan berkerjasama dengan Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan) dalam mengimplimentasikan perkhidmatan perawatan di hospital-hospital dalam negeri Melaka.

Visi

Melaksanakan perkhidmatan kejururawatan yang cemerlang secara optima merangkumi perkhidmatan penyayang, kerja berpasukan secara profesional untuk kepuasan pelanggan.

Misi

Melaksanakan perawatan berkualiti dan berusaha sama dengan profesional kesihatan untuk mencapai tahap kesihatan optima :

  • Meningkatkan dan mengekalkan status kesihatan pelanggan yang berkualiti.
  • Meningkatkan tahap kompetensi seiring dengan perkembangan teknologi terkini.
  • Menghargai kesihatan adalah nilai tertinggi
     

 

Objektif

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara