Piagam Pelanggan

  KORPORAT

Warga Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan memberikan layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira latar belakang pelanggan. Bagi mencapai matlamat tersebut JKNM berjanji untuk:

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan
mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak

Kesihatan Awam 
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada
Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah
Kesihatan Awam
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray ) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap Kesihatan Awam
4 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan
5 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja  Perubatan
6 Menyediakan Pasukan Pelindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia. Perubatan
7 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan
8 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran. Perubatan
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh 30 minit selepas mendaftar  Pergigian
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh (1) minggu dari dokumen lengkap diterima Pergigian
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum 30 oktober tahun semasa Pergigian
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima BKKM
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan 
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan 
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh Tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan 
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan 
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh 3 hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan 

Untuk membolehkan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 2. Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat dan
 3. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.
   

PIAGAM PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN BAGI HOSPITAL

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti

 1. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut :
  - Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta.
  - Semua kes separa kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 15 minit.
  - Lain-lain Kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit.
 2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.
 3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan.
 4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.
 5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan


PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK KESIHATAN

Kami berjanji untuk :

 1. Melaksanakan pemeriksaan dan memberi rawatan bagi [JENIS PELANGGAN] dalam tempoh [INDIKATOR] dari masa pendaftaran

  NO.

  PELANGGAN

  INDIKATOR

  Ibu Mengandung
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
  Bayi / Kanak-Kanak
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
  Lain-lain Kategori
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
 2. Bersedia untuk pergi menyambut kelahiran dalam masa 15 minit dari makluman diterima.
 3. Memastikan semua kes rujukan ke hospital yang menggunakan ambulans dihantar seta merta selepas keadaan pelanggan stabil.
 4. Memastikan aktiviti promosi kesihatan bagi setiap kumpulan sasar (pelanggan) yang khusus, 100% mengikut jadual yang ditetapkan.
 5. Memastikan semua ubat didispens di kaunter farmasi dalam tempoh 30 minit selepas menerima preskripsi.
 6. Memberi Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis atau emel kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima.

PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK PERGIGIAN PRIMER

Kami berjanji untuk :

Rawatan pergigian :

Kepuasan Pelanggan :

Umum :

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara