BKA: Unit Survelan dan Kesiapsiagaan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Profil Unit

Unit Kesiapsiagaan dan Tindak Cepat telah diintegrasikan ke dalam perkhidmatan Kesihatan Awam bermula dari tahun 2006. Fungsi utama unit ini adalah untuk memantapkan program survelan penyakit berjangkit di samping menjalankan aktiviti pencegahan dan kawalan penyakit berjangkit baru muncul. Ia bertujuan untuk menurunkan kadar morbiditi dan mortaliti penyakit-berjangkit supaya tidak menjadi masalah kesihatan awam.


Objektif


Fungsi


Program / Aktiviti

Program Survelan Penyakit Berjangkit

Aktiviti survelan penyakit berjangkit dilaksanakan dengan memantau penyakit berjangkit secara berterusan dari pelbagai sumber secara sistematik. Ia melibatkan proses pengumpulan data, analisa data, interpretasi data dan seterusnya menyebarkan data tersebut kepada semua pihak yang berkepentingan.

Antara kaedah survelan yang digunapakai pada masa ini adalah:

Program Pengurusan Wabak dan Bencana serta koordinasi CPRC

Unit survelan bertanggungjawab bagi menguruskan Crisis Preparedness Response Centre  (CPRC) JKN Melaka. CPRC bertindak sebagai pusat gerakan dan juga koordinasi apabila berlakunya wabak dan bencana. Antara pengurusan  yang dilakukan adalah;

Program Kesihatan Antarabangsa

Unit survelan bertanggungjawab di sebagai pakar rujuk dan urusetia jabatan bagi program-program interagensi yang melibatkan kesihatan antarabangsa. Antara aktiviti di bawah program ini adalah;

Program Informasi dan Dokumentasi

Unit survelan bertanggungjawab di sebagai pakar rujuk dan penyelaras bagi program informasi dan dokumentasi penyakit berjangkit. Antara aktviti yang dilaksanakan secara berterusan adalah;

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara