BKKM: Unit Pematuhan Domestik

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Profil Unit

Unit Pematuhan Domestik bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan menilai aktiviti pematuhan di peringkat negeri. 

Objektif

Untuk memastikan pelaksanaan semua dasar, polisi dan strategi berhubung dengan pemantauan dan pematuhan makanan di bawah Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan di bawahnya.

Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara