Perubatan

  PERKHIDMATAN

Senarai Perkhidmatan Bahagian Perubatan

 
Pengurusan Perubatan
  • Pasukan Perlindungan Perubatan kepada tetamu VIP dalam majlis rasmi kerajaan.
  • Pengurusan aduan
Rekod Perubatan
  • Menguruskan dan menyelaras pengumpulan dan pengeluaran data Sistem Maklumat Kesihatan untuk Perkhidmatan Pesakit Dalam, Perkhidmatan Rawatan Harian, Perkhidmatan Pesakit Luar, Perkhidmatan Sokongan Klinikal bagi Hospital Kerajaan dan Hospital Swasta.
  • Mengurus permohonan penubuhan Lembaga Perubatan untuk Kakitangan Awam, Badan Berkanun, Swasta dan lain-lain.
  • Menguruskan permohonan pendaftaran, pelupusan, perlesenan dan pembaharuan lessen bagi pihak hospital swasta,klinik swasta, pusat heamodialisis, pusat ambulatory swasta dan klinik pergigian swasta.
  • Melaksanakan penguatkuasaan mengikut Akta Kemudahan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta (KPJKS)(Akta 586).
  • Melaksanakan penyeliaan dan pemantauan perkhidmatan kejururawatan di hospital-hospital agar dilaksanakan mengikut garis panduan prosedur kejururawatan.
  • Merancang aktiviti pembangunan modal insan untuk anggota kejururawatan di hospital-hospital.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara