BKA: Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Profil Unit

- Maklumat sedang dikemaskini -


Objektif

 1. Untuk mengurangkan morbiditi dan mortaliti yang disebabkan oleh penyakit tidak berjangkit agar ia tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam.
 2. Untuk menggalakkan amalan gaya hidup sihat, suasana kerja yang sihat dan selamat, persekitaran yang bersih, langkah pencegahan yang betul, pengesanan dan pengubatan awal, survelan secara tepat dan cekap dan perkhidmatan pemulihan yang berkesan.
 3. Untuk menggalakkan penglibatan aktif masyarakat dengan bekerjasama serta perkongsian antara pelbagai sektor ke arah pembentukan masyarakat sihat dan penyayang 

Visi

Melaka dijadikan sebuah negeri dengan rakyatnya yang sihat melalui satu sistem perkhidmatan kesihatan yang efisien, prihatin, seimbang dan mampu dinikmati oleh semua lapisan masyarakat bagi menghadapi cabaran negara maju.

Misi

Untuk membimbing dan mendahului ke arah mencapai satu sistem rawatan kesihatan yang optimum melalui perkhidmatan pencegahan, penggalakkan, perawatan dan pemulihan yang berkesan demi meningkatkan mutu kehidupan rakyat negeri Melaka.


Fungsi Utama I: Program Kawalan Dan Pencegahan Diabetes & Kardiovaskular

 1. Pemantauan dan Penilaian
  • Memantau dan Menganalisa Reten Rawatan serta Komplikasi Penyakit Diabetes
  • Memantau dan Menganalisa reten saringan 5 faktor risiko utama kardiovaskular untuk komuniti (tekanan darah tinggi, diabetes, obesiti , hyperkolestrolemia dan amalan merokok)
 2. Pencegahan Primer
  • Merancang dan Memantau Aktiviti Saringan Penyakit Diabetes Dan Kardiovaskular
 3. Pencegahan Sekunder
  • Merancang dan Melatih ”Diabetic Educator” Negeri bagi meningkatkan mutu rawatan Penyakit Diabetes

Fungsi Utama II: Program Komuniti Sihat Perkasa Negara (KOSPEN)

 1. Pemantauan dan Penilaian
  • Merancang dan memantau program saringan dan program Komuniti Sihat Perkasa Negara (KOSPEN) bagi setting komuniti
 2. Pencegahan Primer
  • Merancang dan melatih pasukan Intervention Non-Communicable Disease (iNCD) dikalangan staf kesihatan dan Gerak Sihat Malaysia (GsiM) terlatih dikalangan sukarelawan KEMAS/Kawasan Rukun Tetangga (KRT) bagi program saringan dan intervensi KOSPEN

Fungsi Utama III: Program Pencegahan Dan Kawalan Hasil Tembakau

 1. Pencegahan Primer
  • Merancang dan melaksanakan aktivti promosi tentang kesedaran bahaya merokok
 2. Pemantauan dan Penilaian
  • Memantau dan Menganalisa Reten Klinik Berhenti Merokok

Fungsi Utama IV: Program Pencegahan Dan Kawalan Kanser

 1. Surveilan
  • Menerima, merekod dan menganalisa data Kanser Negeri Melaka

Fungsi Utama V: Program Pencegahan Dan Kawalan Kesihatan Mental

 1. Pencegahan Primer
  Merancang dan melaksanakan aktiviti promosi tentang Kesihatan Mental
 2. Pemantauan dan Penilaian
  Memantau dan menganalisa reten saringan minda sihat di Klinik Kesihatan

Fungsi Utama VI: Program Pencegahan Dan Kawalan Penyalahgunaan Alkohol

 1. Pencegahan Primer
  • Merancang dan melaksanakan aktivti promosi tentang program penilaian risiko & intervensi alkohol
 2. Pemantauan dan Penilaian
  • Memantau dan menganalisa reten skor audit Alkohol

Fungsi Utama VII: Program Pencegahan Dan Kawalan Kecederaan Dan Keganasan

 1. Pencegahan Primer
  • Merancang dan melaksanakan latihan bagi kecederaan kanak-kanak kepada agensi-agensi berkaitan
 2. Pemantauan dan Penilaian
  • Mengkoordinasi Mesyuarat Jawantankuasa Pencegahan Kecederaan kanak-Kanak peringkat Negeri Melaka


Program / AKtiviti

- Maklumat sedang dikemaskini -

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara