IKLAN PENGAMBILAN PERSONEL SHORT-TERM EMPLOYMENT PROGRAM (MYSTEP) DI JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKN Melaka) ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan bagi mengisi jawatan berikut:  

BIL 

MAKLUMAT 

JAWATAN PERSONEL MySTEP

SYARAT LANTIKAN

1. 

Gelaran Tugas : Pembantu          Tadbir (Perkeranian /Operasi)


Kadar Upah : RM1,700.00
Pengambilan : Tahun 2023
Penempatan : PTJ di bawah Jabatan Kesihatan Negeri
Melaka

i) Warganegara Malaysia;
ii) Berumur tidak kurang dari 18 tahun pada          tarikh tutup iklan jawatan;
iii) Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang
     diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
iv) Kepujian Bahasa Malaysia/ Bahasa Melayu
     (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat         SijilPelajaran Malaysia atau kelulusan yang         diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan;
v) Berpengetahuan dan mahir menggunakan
    komputer dan aplikasi komputer seperti              Microsoft Word, Excel dan lain-lain.

Sila kemukakan permohonan yang lengkap ke jabatan ini sebelum atau pada 28 MAC 2023 (SELASA). Permohonan yang lewat diterima atau tidak lengkap dengan dokumen-dokumen yang diperlukan tidak akan dipertimbangkan.

No
Keterangan
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
IKLAN PENGAMBILAN 2023 - PTPO.pdf
Uploaded Date: 16 Mar 2023
Size: 108.94 KB
16 Mar 2023
PDF | 108.94 KB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara