Garis Panduan

  PENERBITAN
No
Keterangan
Bidang Kuasa
Tarikh / Jenis / Saiz
Tindakan
1
Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Bil Rawatan di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Berkanun
Uploaded Date: 18 Sep 2021
Size: 1.24 MB
Am
18 Sep 2021
PDF | 1.24 MB
2
Edaran Garis Panduan Penyelarasan Kutipan Caj Pendaftaran Dan Perkhidmatan Di Fasiliti Kesihatan Primer, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) Bagi Warganegara
Uploaded Date: 18 Sep 2021
Size: 3.92 MB
Am
18 Sep 2021
PDF | 3.92 MB
3
Garis Panduan Bantuan Elaun Kasut KKM 2020
Uploaded Date: 31 Aug 2021
Size: 5.93 MB
Am
31 Aug 2021
PDF | 5.93 MB
4
Caj Pemeriksaan Kesihatan Warganegara Malaysia
Uploaded Date: 10 Sep 2021
Size: 751.10 KB
Am
10 Sep 2021
PDF | 751.10 KB
5
Garis Panduan Pelaksanaan Kutipan Caj Ujian Pengesanan COVID-19 di Pintu Masuk Antarabangsa
Uploaded Date: 10 Sep 2021
Size: 16.92 MB
Am
10 Sep 2021
PDF | 16.92 MB
6
Garis Panduan Bantuan Elaun Kasut Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam di Kementerian Kesihatan Malaysia
Uploaded Date: 31 Aug 2021
Size: 5.93 MB
Am
31 Aug 2021
PDF | 5.93 MB
7
Garis Panduan Caj Fasiliti Kesihatan
Uploaded Date: 31 Aug 2021
Size: 10.05 MB
Am
31 Aug 2021
PDF | 10.05 MB
8
Buku Panduan Kemudahan Rawatan Perubatan
Uploaded Date: 01 Sep 2021
Size: 55.08 MB
Am
01 Sep 2021
PDF | 55.08 MB
9
Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Bil Rawatan di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Pegawai Perkhidmatan Awam Negeri, Pihak Berkuasa Tempatan dan Pihak Berkuasa Berkanun
Uploaded Date: 03 Sep 2021
Size: 3.17 MB
Am
03 Sep 2021
PDF | 3.17 MB
10
Garis Panduan Penggunaan Fasiliti KKM Untuk Latihan Amali Oleh IPTA Dan IPTS Bagi Program Pengajian Kejururawatan
Uploaded Date: 05 Sep 2021
Size: 3.71 MB
Am
05 Sep 2021
PDF | 3.71 MB
11
Pekeliling Ketua Pengarah Kesihatan Bil. 16/2008: Garis Panduan Melaksanakan Posting Elektif Oleh Pelajar Perubatan Di Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia
Uploaded Date: 05 Sep 2021
Size: 63.09 KB
Am
05 Sep 2021
PDF | 63.09 KB
12
Garis Panduan Am Perlaksanaan Sangkutan Klinikal
Uploaded Date: 05 Sep 2021
Size: 102.41 KB
Am
05 Sep 2021
PDF | 102.41 KB
13
Garis Panduan Penggunaan Fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia Bagi Tujuan Latih Amal Pelajar Institusi Pengajian Tinggi (IPT)
Uploaded Date: 05 Sep 2021
Size: 926.64 KB
Am
05 Sep 2021
PDF | 926.64 KB
14
Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 6 Tahun 2016 :: Panduan Pertukaran Pelantikan
Uploaded Date: 10 Sep 2021
Size: 544.53 KB
Am
10 Sep 2021
PDF | 544.53 KB
15
GARIS PANDUAN CAJ FASILITI KESIHATAN.pdf
Uploaded Date: 10 Sep 2021
Size: 10.05 MB
Am
10 Sep 2021
PDF | 10.05 MB
16
Buku Panduan Kemudahan Rawatan Perubatan
Uploaded Date: 10 Sep 2021
Size: 9.02 MB
Am
10 Sep 2021
PDF | 9.02 MB
 
Untuk membuka fail ini, anda perlu memuat-turun Adobe Reader di http://get.adobe.com/reader
Adobe Reader
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara