Pergigian: Unit Dasar & Perancangan Strategik Kesihatan Pergigian

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PERGIGIAN

Profil Unit

Bertanggungjawab menyebarkan dan melaksanakan dasar kesihatan pergigian serta memberi maklum balas untuk penambahbaikan. Memastikan dasar kesihatan pergigian dilaksanakan dengan jayanya serta mengkaji semula dasar kesihatan pergigian untuk penambahbaikan berterusan.

Fungsi Unit

Epidemiologi & Penyelidikan Kesihatan Pergigian: 
Membangun kapasiti warga pergigian BKPNM dalam bidang penyelidikan dan mengenal pasti kajian-kajian kesihatan pergigian di peringkat negeri untuk menghasilkan bukti (evidence-based) melalui penemuan kajian serta menyelaras kajian kesihatan pergigian di peringkat kebangsaan dan negeri untuk keperluan penggubalan dasar yang baru di samping penambahbaikan dasar sedia ada.
 
Perkembangan Profesion Kesihatan Pergigian: 
Mengurus pembangunan profesion personel pergigian bagi meningkatkan pengetahuan dan kemahiran melalui pembelajaran sepanjang hayat.

Pembangunan dan Perkembangan Fasiliti Kesihatan Pergigian: 
Memantau perkembangan fasiliti Kesihatan Pergigian baru dan sedia ada termasuk infrastruktur dan peralatan mengikut piawaian dan garis panduan berdasarkan keperluan semasa. 

Pengurusan Maklumat Kesihatan Pergigian: 
Memastikan sistem kesihatan berkualiti tinggi bagi meningkatkan mutu penyampaian perkhidmatan kepada rakyat.

Teknologi Kesihatan Pergigian: 
Memantau aktiviti mengikut Clinical Practice Guidelines (CPG), Approved Product Purchased List (APPL) dan penilian teknologi bagi perkhidmatan kesihatan pergigian.


Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara