Perubatan: Unit Perkembangan Perubatan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PERUBATAN

Pengenalan

Unit Perkembangan Perubatan, Bahagian Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka telah diwujudkan pada tahun 2010. Unit ini secara amnya bertanggungjawab untuk memantau dan menyelia sistem pengoperasian dan pemberian perkhidmatan setiap hospital di negeri Melaka.
 

Objektif

Memastikan bahawa semua jenis perkhidmatan yang disediakan di peringkat hospital adalah bersesuaian, mematuhi sasaran/ permintaan pelanggan serta cekap dan berkesan dalam pemberian perkhidmatan selaras dengan Visi dan Misi Kementerian Kesihatan Malaysia.
 

Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara