Perubatan: Cawangan Kawalan Amalan Perubatan Swasta (CKAPS)

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PERUBATAN

Pengenalan

Unit ini telah ditubuhkan di Melaka pada 1hb Oktober 2003. Mulai 1 September 2004 unit ini beroperasi di No.5 Tingkat 1 Klinik Kesihatan Jalan Gereja, Melaka. Pada 17 Disember 2010, unit ini telah berpindah ke Bahagian Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka di Tingkat 3, Bangunan Wisma Persekutuan, Jalan Business City, Bandar MITC, 75450 Ayer Keroh, Melaka.

Visi

Memastikan ke semua Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di Melaka berlesen atau berdaftar serta mematuhi peraturan di bawah peruntukan Akta Kemudahan dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 (Akta 586).

Misi

Memberi pendedahan mengenai Akta Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta 1998 yang dikuatkuasakan di samping membantu dan membimbing ke semua Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di Melaka ke arah tatacara penyediaan/pemberian kemudahan perkhidmatan, rawatan dan peralatan yang efisien, optima dan selamat serta menjalankan tugas dengan penuh amanah bersih, cekap dan efisien kepada pelanggan berhubung dengan perlesenan, pendaftaran, pengawasan, pengawalan dan penyediaan undang-undang dan polisi-polisi yang bersesuaian dengan kehendak semasa.

Objektif

Fungsi Unit

- Maklumat sedang dikemaskini -
 

Aktiviti

1. Pelesenan kepada : 

2. Pengurusan Aduan dan Perkhidmatan Medico-Legal di fasiliti Kemudahan Dan Perkhidmatan Jagaan Swasta

3. Pendaftaran pemohonan secara online melalui, halaman web - (http://medpcs.moh.gov.my)

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara