Bahagian Pengurusan

  PERKHIDMATAN

Senarai Perkhidmatan Bahagian Pengurusan
 

Pentadbiran

Menyokong kepada penyampaian perkhidmatan di Bahagian Pengurusan

Sumber Manusia, Latihan dan Inovasi

Menguruskan dan melaksanakan pengurusan  perkhidmatan, perjawatan, HRMIS, Latihan dan Inovasi.

Kewangan

Merancang, melaksana, mengawal dan menilai pengurusan kewangan yang berkualiti

Pembangunan

Pembangunan adalah untuk memastikan projek-projek pembangunan dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai outcome yang telah ditetapkan

Perolehan, Aset dan Stor

Memantau Pengurusan Perolehan, Aset Kerajaan dan Stor.

Psikologi dan Kaunseling

Perkhidmatan sokongan bukan klinikal bagi meningkatkan kesihatan emosi, kualiti dan produktiviti kendiri agar anggota

Pengurusan Maklumat

Perkhidmatan dalam bidang teknologi maklumat kepada semua pihak di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dan PTJ-PTJ dibawahnya

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara