Unit Pembangunan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PENGURUSAN

Pengenalan

Unit Pembangunan merupakan salah satu unit dibawah Bahagian Pengurusan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM).  Objektif utama Unit Pembangunan adalah untuk menyelaras perlaksanaan projek-projek dan program yang melibatkan peruntukan pembangunan dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai outcome yang telah ditetapkan.Unit ini disokong oleh tiga sub-unit iaitu Penyelarasan Perlaksanaan, Pengurusan Hartanah dan Kewangan.  


Fungsi

Fungsi Unit Pembangunan adalah berdasarkan tiga sub-unit utama iaitu Penyelarasan Perlaksanaan, Pengurusan Hartanah dan Kewangan. Fungsi bagi setiap sub-unit di bawah Unit Pembangunan adalah seperti berikut:

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara