Korporat

 Datuk Dr. Rusdi bin Abd Rahman
Pengarah Kesihatan
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka

Salam Sejahtera, 

Selamat Datang ke Portal Rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pertama sekali, saya ucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam pembangunan Portal Jabatan Kesihatan Negeri Melaka yang baru ini.

Ledakan Teknologi Maklumat telah mencetuskan gelombang pergerakan ilmu yang memecah sempadan-sempadan geografi lantas mempercepatkan proses globalisasi. Untuk tidak ketinggalan dan menyedari hakikat ini pihak Jabatan Kesihatan Negeri Melaka akan terus berusaha memperbaiki dan menampilkan portal rasmi Jabatan yang lebih bermutu, berinteraktif dan informatif pada masa depan.

Adalah diharapkan agar portal rasmi ini menjadi saluran dan media maklumat terkini yang menjadi akses kepada pelawat atau sesiapa sahaja yang memerlukan maklumat berkenaan dengan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.

Sepertimana yang kita sedia maklum, perkhidmatan kesihatan yang kami berikan meliputi skop promosi, pencegahan, rawatan, dan pemantauan dalam aspek Kesihatan Awam, Perubatan, Pergigian, Farmasi, Keselamatan dan Kualiti Makanan dan juga Pengurusan. Sehubungan dengan itu, saya berharap agar portal rasmi ini dapat memberikan info yang bermanfaat kepada semua pengunjung portal ini. Jabatan Kesihatan Negeri Melaka akan terus berusaha memberi perkhidmatan yang cemerlang dan berkualiti sejajar dengan gelombang kemajuan yang dialami Negara.

Saya mengalu-alukan sebarang cadangan bagi memantapkan lagi pengurusan maklumat dan kemudahan yang disediakan melalui portal rasmi Jabatan ini.

Sekian, selamat melayari Portal Rasmi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka, Terima Kasih.

PENGARAH KESIHATAN
DATUK DR. RUSDI BIN ABD RAHMAN
TIMBALAN PENGARAH
(KESIHATAN AWAM)
DR. RUZITA BINTI MUSTAFFA
TIMBALAN PENGARAH
(PERUBATAN)
DR. SHAHRUM BIN MUZAKIR @ LOKMAN ARSHAD
TIMBALAN PENGARAH
(PERGIGIAN)
DR. TAN EE HONG
TIMBALAN PENGARAH
(FARMASI)
PN. SAIDATUL RAIHAN BINTI IBRAHIM
TIMBALAN PENGARAH
(PENGURUSAN)
KOSONG
TIMBALAN PENGARAH
(KESELAMATAN & KUALITI MAKANAN)
PN. DOROTHY DAYANG HENRY SUM
HOSPITAL JASIN
DR. AZHAR BIN MOHD SALI
HOSPITAL MELAKA
DR. ZAHARIMAH BINTI ABDUL KADIR
HOSPITAL ALOR GAJAH
DR. HAJAH ZARINA BINTI SAHROM @ SHAHROM
PEJABAT KESIHATAN DAERAH
MELAKA TENGAH
DR. NOOR AIZAM BIN MOHD SAID
PEJABAT KESIHATAN DAERAH
JASIN
DR. NUR AISHAH BINTI BUANG
PEJABAT KESIHATAN DAERAH
ALOR GAJAH
DR. NAZATUL SHILMA BINTI MOKHTAR
PEJABAT PERGIGIAN DAERAH
MELAKA TENGAH
DR. NORAINI BINTI AZIZ
PEJABAT PERGIGIAN DAERAH
JASIN
DR. KAMSINAH BINTI OTHMAN
PEJABAT PERGIGIAN DAERAH
ALOR GAJAH
DR. ERMA BINTI MOHD KAMAL
Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) telah ditubuhkan pada tahun 1934 yang diketuai oleh Dr. S.P. Lupprian. Objektif JKNM ditubuhkan adalah untuk membekalkan suatu perkhidmatan kesihatan penggalakan, pencegahan dan rawatan asas kepada orang ramai terutama sekali penduduk luar bandar untuk membolehkan keseluruhan masyarakat memperolehi dan menikmati kemudahan-kemudahan kesihatan untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian dalam proses penukaran sikap ke arah mencapai taraf kesihatan yang baik dan mengelakkan daripada berlaku dan merebaknya penyakit serta menjauhkan mereka daripada bahaya-bahaya kesihatan yang boleh menjejaskan kehidupan ekonomi dan sosial mereka.

JKNM terbahagi kepada dua (2) perkhidmatan utama atau teras iaitu:-

 • Bahagian Kesihatan Awam
  Objektif Bahagian ini adalah untuk mengekalkan serta meningkatkan taraf kesihatan individu, keluarga dan komuniti secara optima melalui promosi kesihatan, pencegahan, perawatan dan pemulihan khususnya di kalangan penduduk negeri Melaka.
   
 • Bahagian Perubatan
  Objektif Bahagian ini adalah untuk merancang, menyelaras, mengawas dan menilai pelaksanaan Program Rawatan Perubatan yang meliputi perkhidmatan diagnostik, rawatan pemulihan dan promosi kesihatan yang bersesuaian untuk memastikan perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan mudah diperolehi oleh pesakit.

Misi

Memperkasakan rakyat negeri Melaka melalui perkhidmatan promosi, pencegahan, perawatan dan pemulihan ke arah mencapai hidup berkualiti.
 

Visi

Rakyat Melaka sihat sepanjang hayat berteraskan perkhidmatan kesihatan yang berkualiti dan holistik.
 

Nilai-Nilai Bersama

1. Jujur dan Berintegriti

 • Jujur dan amanah dalam menjalankan Tanggungjawab (Berkat)

2.  Komited dan Kompeten

 • Melibatkan urusan dengan pelbagai lapisan masyarakat

3. Nilai Budaya Korporat KKM

 • Penyayang, Professionalisme dan Kerja Berpasukan

4. Multitasking

 • Berpengetahuan
 • Serba Boleh
 • Kreatif dan Inovatif

 

Warga Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) sentiasa komited dalam menyediakan perkhidmatan dan memberikan layanan dengan hormat, sopan dan penyayang tanpa mengira latar belakang pelanggan. Bagi mencapai matlamat tersebut JKNM berjanji untuk:

Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan
mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak

Kesihatan Awam 
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada
Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah
Kesihatan Awam
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray ) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap Kesihatan Awam
4 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan
5 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja  Perubatan
6 Menyediakan Pasukan Pelindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia. Perubatan
7 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan
8 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran. Perubatan
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh 30 minit selepas mendaftar  Pergigian
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh (1) minggu dari dokumen lengkap diterima Pergigian
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum 30 oktober tahun semasa Pergigian
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima BKKM
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan 
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan 
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh Tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan 
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan 
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh 3 hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan 

Untuk membolehkan Jabatan Kesihatan Negeri Melaka melaksanakan piagam ini dengan berkesan, pelanggan adalah berkewajipan untuk:

 1. Mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang berkaitan;
 2. Menjaga kesihatan dirinya dan masyarakat dengan mengamalkan cara hidup yang sihat dan
 3. Menggunakan kemudahan-kemudahan yang disediakan secara bertanggungjawab.
   

PIAGAM PELANGGAN BAGI PERKHIDMATAN BARISAN HADAPAN KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

PIAGAM PELANGGAN BAGI HOSPITAL

Kami berjanji untuk memberikan perkhidmatan secara professional, selamat, mesra, penyayang dan berkualiti

 1. Keutamaan akan kami berikan kepada kes kritikal dan separa kritikal di Jabatan Kecemasan dan Trauma dengan masa menunggu seperti berikut :
  - Semua kes kritikal (Zon Merah) dirawat dengan serta-merta.
  - Semua kes separa kritikal (Zon Kuning) dirawat dalam masa 15 minit.
  - Lain-lain Kes (Zon Hijau) akan dilihat mengikut keutamaan keadaan pesakit.
 2. Perkhidmatan Klinik Pesakit Luar dan Klinik Pakar akan diberikan mengikut giliran dan/atau keadaan pesakit. Keutamaan akan diberikan kepada kanak-kanak, ibu hamil, warga emas dan orang kurang upaya.
 3. Maklumat akan diberikan kepada pelanggan berkenaan penyakit dan perawatan.
 4. Kerahsiaan maklumat peribadi, penyakit dan perawatan yang diberikan kepada pesakit adalah dijamin.
 5. Kemudahan dan persekitaran yang bersih, selesa dan selamat disediakan


PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK KESIHATAN

Kami berjanji untuk :

 1. Melaksanakan pemeriksaan dan memberi rawatan bagi [JENIS PELANGGAN] dalam tempoh [INDIKATOR] dari masa pendaftaran

  NO.

  PELANGGAN

  INDIKATOR

  Ibu Mengandung
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
  Bayi / Kanak-Kanak
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
  Lain-lain Kategori
  1 Kes Baru 60 minit
  2 Kes Ulangan (Normal) 30 minit
  3 Kes Ulangan (Bermasalah) 120 minit
 2. Bersedia untuk pergi menyambut kelahiran dalam masa 15 minit dari makluman diterima.
 3. Memastikan semua kes rujukan ke hospital yang menggunakan ambulans dihantar seta merta selepas keadaan pelanggan stabil.
 4. Memastikan aktiviti promosi kesihatan bagi setiap kumpulan sasar (pelanggan) yang khusus, 100% mengikut jadual yang ditetapkan.
 5. Memastikan semua ubat didispens di kaunter farmasi dalam tempoh 30 minit selepas menerima preskripsi.
 6. Memberi Akuan Penerimaan Aduan secara bertulis atau emel kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima.

PIAGAM PELANGGAN BAGI KLINIK PERGIGIAN PRIMER

Kami berjanji untuk :

Rawatan pergigian :

 • Pesakit luar dipanggil untuk rawatan dalam tempoh 30 minit.
  - hanya melibatkan pesakit yang telah didaftar tanpa temujanji
  - kecuali dalam keadaan yang tidak dapat dielakkan
  - standard seperti yang dipersetujui di peringkat negeri

Kepuasan Pelanggan :

 • Pesakit berpuas hati dengan perkhidmatan pergigian yang diberikan.
  - standard seperti yang dipersetujui di peringkat negeri
  - kajian dijalankan setahun sekali

Umum :

 • Memberi akuan penerimaan kepada pengadu dalam tempoh satu (1) hari selepas aduan diterima

Bulan Ogos 2023 September 2023 Oktober 2023
Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak.

Kesihatan Awam 

27

100%

9

100%

5

100%
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah. Kesihatan Awam

887

100%

600

100% 581 100%
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Kesihatan Awam

1

100%

6

100%

3

100%
4 Menyediakan Pasukan Perlindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.  Perubatan

33

100%

27

100%

19

100%
5 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.  Perubatan

7

100%

10

100%

7

100%
6 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan

3

100%

9

100%

10

100%
7 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran.  Perubatan

5

100%

3

100%

6

100%
8 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan

2

100%

2

100%

2

100%
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh tiga puluh (30) minit selepas mendaftar.  Pergigian 81.59 70% 81.70 70% 83.38 70%
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh satu (1) minggu dari dokumen lengkap diterima. Pergigian 0 100% 1 100% 0 0%
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum tiga puluh (30) Oktober tahun semasa. Pergigian Data dikumpul pada bulan Oktober  100% Data dikumpul pada bulan Oktober  100% Data dikumpul pada bulan Oktober  100%
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi 8 100% 3 100% 55 98.2%
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM 0 0% 0 0%  0 0%
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM 0 0% 0 0%  0 0%
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima. BKKM 0 0% 0 0% 0 0% 
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan  0 0% 0 0%  0 0%
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0% 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan  69 100% 174 100% 68 100%
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0%
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0%
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh tiga (3) hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan  0 0% 0 0% 0  0%

 Datuk Dr. Rusdi bin Abd Rahman
Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri

PERANAN DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO) JABATAN KESIHATAN NEGERI MELAKA

 • Melaksanakan kawalan keselamatan ICT selaras dengan keperluan KKM;
 • Memberi penerangan dan pendedahan berkenaan DKICT KKM kepada semua pengguna;
 • Menjalankan pengurusan risiko;
 • Menjalankan audit, mengkaji semula, merumus tindak balas pengurusan berdasarkan hasil penemuan dan menyediakan laporan mengenainya;
 • Melaporkan insiden keselamatan ICT kepada Pasukan Pengendalian Insiden Keselamatan ICT KKM (CERT KKM);
 • Bekerjasama dengan semua pihak yang berkaitan dalam mengenalpasti punca ancaman atau insiden keselamatan ICT dan memperakukan langkah-langkah baik pulih dengan segera;
 • Memantau pematuhan DKICT KKM;
 • Menyedia dan melaksanakan keseluruhan program-program keselamatan ICT KKM; dan
 • Menjalankan penilaian untuk memastikan tahap keselamatan ICT dan mengambil tindakan pemulihan dan pengukuhan bagi meningkatkan tahap keselamatan infrastruktur ICT supaya insiden baru dapat dielakkan.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara