BKKM: Unit Industri dan Eksport

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Profil Unit

Unit Industri bertanggungjawab merancang, melaksana dan menilai aktiviti industri domestik di peringkat negeri.

Objektif

Untuk menjalankan audit pematuhan dan pengawasan bagi pelaksanaan skim pensijilan keselamatan makanan seperti Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), Good Manufacturing Practice (GMP), Makanan Selamat Tanggungjawab Industri (MeSTI), melaksanakan sistem Pre-Market Approval di peringkat negeri, melaksanakan prosedur dan garis panduan mengenai kawalan industri domestik dan memberi khidmat nasihat kepada pihak industri mengenai keperluan keselamatan makanan.

Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara