Farmasi: Pembekalan Ubat Pesakit Luar

  PERKHIDMATAN  FARMASI

Pembekalan ubat diberikan kepada pesakit luar. Selain itu, aktiviti kaunseling turut diberikan kepada pesakit yang memerlukan contohnya:

Perkhidmatan Klinik Kepatuhan Terapi Ubat (MTAC)


Perkhidmatan Pendispensan Rawatan Terapi Gantian Methadone


Sila rujuk di sini untuk direktori hospital dan klinik kesihatan yang menawarkan Terapi Gantian Methadone: 

Perkhidmatan Nilai Tambah Farmasi (Value Added Services - VAS)

Jika pesakit mempunyai temujanji untuk ubat susulan, terdapat Perkhidmatan Nilai Tambah Farmasi (Value Added Services – VAS) yang disediakan seperti berikut mengikut hospital atau klinik kesihatan yang menawarkannya:

 • Sistem Pendispensan Ubat Bersepadu (SPUB)  Membolehkan pesakit untuk mendapatkan baki bekalan ubat seterusnya dari mana-mana fasiliti kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang tersenarai dalam Direktori SPUB KKM melalui sistem rujukan yang seragam di seluruh negara
  Melalui perkhidmatan ini, pesakit boleh mendapatkan bekalan ubat susulan mereka di fasiliti kesihatan KKM terdekat dengan rumah.
  Sistem ini ditawarkan kepada semua pesakit yang mendapatkan rawatan dan menerima preskripsi jangka panjang (jangka masa melebihi satu bulan) dari hospital/klinik kesihatan/institusi KKM.
   
 • SMS dan Ambil Pesakit akan terima SMS dari Farmasi Pesakit Luar di Klinik Kesihatan di mana mereka menerima rawatan untuk maklumkan tarikh pengambilan ubat susulan.
   
 • Telefon dan Ambil Sistem pendispensan ini membolehkan pesakit menggunakan telefon untuk memaklumkan farmasi bagi mendapatkan bekalan ubat susulan di kaunter farmasi. Bekalan ubat pesakit akan disediakan terlebih dahulu sebelum tarikh temujanji.
   
 • Kad Temujanji Farmasi Sistem pendispensan ini membolehkan pesakit menggunakan kad temujanji untuk mendapatkan bekalan ubat susulan di kaunter farmasi. Bekalan ubat pesakit akan disediakan terlebih dahulu sebelum tarikh temujanji
   
 • Ubat Melalui Pos (UMP) Perkhidmatan pembekalan ubat susulan terus ke lokasi pilihan pesakit menggunakan syarikat kurier (Contohnya Pos Laju) dengan caj kiriman yang telah ditetapkan.
   
 • Farmasi Pandu Lalu Perkhidmatan ini menyediakan kemudahan alternatif untuk pesakit mendapatkan bekalan ubat susulan di luar kawasan farmasi. Bekalan ubat pesakit akan disediakan terlebih dahulu sebelum tarikh temujanji.
   
 • Locker4U Perkhidmatan ini membolehkan pesakit untuk mendapatkan bekalan ubat susulan secara layan diri. Bekalan ubat pesakit akan disediakan terlebih dahulu sebelum tarikh temujanji
  Ubat pesakit akan diletakkan di dalam locker yang ditetapkan.
   
 • Pusat Pengambilan Ubat Setempat (PPUSS) Terdapat 2 PPUSS dalam Negeri Melaka iaitu di Bahagian Perkhidmatan Farmasi di Wisma Persekutuan dikenali sebagai perkhidmatan Fast2U dan di Klinik Kesihatan UTC. 
  Pesakit mempunyai pilihan untuk mengambil ubat di kedua-dua tempat ini juga dan ubat susulan akan disediakan lebih awal bagi pesakit yang telah mendaftar di hospital atau klinik kesihatan kerajaan di mana mereka mendapatkan rawatan.
   
 • MyUbat MyUbat ialah suatu aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia untuk memudahkan pesakit mendapatkan bekalan ubat dari fasiliti kesihatan pesakit menerima rawatan.

Sila rujuk di sini untuk direktori hospital dan klinik kesihatan beserta perkhidmatan farmasi yang ditawarkan: 

PUSAT PANGGILAN FARMASI KEBANGSAAN
1800-88-6722

knowyourmedicine.gov.my | pharmacy.gov.my

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara