PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

 

Bulan Disember 2020 Januari 2021 Februari 2021
Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak

Kesihatan Awam 

2

100%

0

100%

 0

100%
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah Kesihatan Awam

507

100%

852

100% 0 100%
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap Kesihatan Awam

1

100%

1

100%

0

100%
4 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan

5

100%

7

100%

0

100%
5 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja  Perubatan

5

100%

7

100%

0

100%
6 Menyediakan Pasukan Pelindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia. Perubatan

8

100%

3

100%

0

100%
7 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan

3

100%

1

100%

0

100%
8 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran. Perubatan

0

100%

2

100%

0

100%
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh 30 minit selepas mendaftar  Pergigian 17410 88.8% 7695 91.99% 0 100%
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh (1) minggu dari dokumen lengkap diterima Pergigian 0 100% 12 100% 0 100%
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum 30 oktober tahun semasa Pergigian 0  100% 0   0%  0%
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi 102 100% 26 100% 0 100%
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM 7 100% 0 100%  0  100%
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM 2/56 100% 0 100%   0  100%
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima BKKM 5 100%  0  100% 0 100% 
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan  34 100%  0 100%  0  100%
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan  0 100%  26  100%  304  100% 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan  69 100% 0 100% 0  100%
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh Tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan  0 TB 165 100%  85 98.84%
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan  10 48% 0 0.0%   0 100%
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh 3 hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan   1 100% 0  100%  100%

 


Tarikh Akhir Kemaskini :: 03-03-2021 :: 12:21 PM