Pencapaian Piagam Pelanggan

  KORPORAT

Bulan       Jun 2022    Julai 2022  Ogos 2022
Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak

Kesihatan Awam 

26

100%

4

100%

2

100%
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah Kesihatan Awam

323

100%

307

100% 329 100%
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap Kesihatan Awam

1

100%

3

100%

3

100%
4 Menyediakan Pasukan Perlindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.  Perubatan

11

100%

19

100%

28

100%
5 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja  Perubatan

3

100%

7

100%

6

100%
6 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan

3

100%

7

100%

9

100%
7 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan

0

0%

1

100%

3

100%
8 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran. Perubatan

8

100%

8

100%

4

100%
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh 30 minit selepas mendaftar  Pergigian 0 0% 86 83.90% 18439/21765 84.7%
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh (1) minggu dari dokumen lengkap diterima Pergigian 0 0% 4/4 100% 1/1 100%
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum 30 oktober tahun semasa Pergigian Data hanya diambil pada bulan Oktober setiap tahun  100% Data hanya diambil pada bulan Oktober setiap tahun   100% Data hanya diambil pada bulan Oktober setiap tahun 100%
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi 0 0% 11 100% 7 100%
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM 0 0% 0 0%  0 0%
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM 0 0% 0 0%  0  0%
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima BKKM 0 0% 0 0% 0 0% 
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan  0 0% 0 0%  0 0%
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan  324 100% 321 100% 0 0% 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan  23 100% 63 100% 99 100%
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh Tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan  46 97.87% 54 96.43% 0 0%
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan  22 36% 0 0% 0 0%
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh 3 hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan  0 0% 0 0% 0  0%
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara