Pencapaian Piagam Pelanggan

  KORPORAT

Bulan November 2023 Disember 2023 Januari 2024
Bil Piagam Pelanggan Bahagian Bertanggungjawab Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard Bil. Keseluruhan Perkhidmatan/Kes % menepati standard
1

Memberi sokongan teknikal kepada Pejabat Kesihatan Daerah dan Pihak Berkuasa Tempatan dalam menguruskan dan mengawal wabak dengan cekap dan berkesan dalam tempoh masa yang ditetapkan mengikut jenis wabak.

Kesihatan Awam 

11

100%

3

100%

6

100%
2 Mengemukakan kes pendakwaan terhadap pelanggaran Undang-Undang Kesihatan Awam kepada Timbalan Pendakwa Raya dalam tempoh lima (5) hari bekerja daripada penerimaan fail dari daerah. Kesihatan Awam

490

100%

726

100% 499 100%
3 Setiap permohonan pembaharuan lesen (operasi dan penggunaan mesin x-ray) oleh Pengamal Perubatan Swasta akan dikemukakan ke Kementerian Kesihatan Malaysia dalam masa tiga puluh (30) hari dari tarikh penerimaan dokumen lengkap. Kesihatan Awam

0

100%

0

100%

2

100%
4 Menyediakan Pasukan Perlindungan Perubatan (PPP) kepada VVIP (Negeri Melaka dan dari Luar Negeri Melaka) yang berkelayakan mengikut Pekeliling Kementerian Kesihatan Malaysia.  Perubatan

12

100%

17

100%

5

100%
5 Memproses permohonan lengkap Penubuhan Lembaga Perubatan di hantar ke Hospital Melaka dalam tempoh tiga (3) hari bekerja.  Perubatan

7

100%

4

100%

5

100%
6 Mengemukakan keputusan Lembaga Perubatan di hantar kepada pemohon dalam tempoh tiga (3) hari bekerja. Perubatan

14

100%

12

100%

14

100%
7 Permohonan untuk Pendaftaran Klinik Perubatan/Pergigian Swasta akan dihantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa dua puluh (20) hari dari tarikh premis lulus pemeriksaan pra-pendaftaran.  Perubatan

5

100%

3

100%

2

100%
8 Permohonan pembaharuan lesen kemudahan dan perkhidmatan Jagaan Kesihatan Swasta di hantar ke Kementerian Kesihatan Malaysia untuk kelulusan dalam masa tiga puluh lima (35) hari dari tarikh penerimaan lengkap dokumen. Perubatan

2

100%

1

100%

2

100%
9 Pesakit luar akan dipanggil untuk sesi rawatan oleh pegawai pergigian dalam tempoh tiga puluh (30) minit selepas mendaftar.  Pergigian 86.28 70% 87.89 70% 89.62 70%
10 Menghantar surat permohonan menjalankan lokum kepada JKN dalam tempoh satu (1) minggu dari dokumen lengkap diterima. Pergigian 1 0% 0 100% 31 100%
11 Menghantar borang permohonan Sijil Perakuan Pengamalan Tahunan untuk tahun berikutnya ke Majlis Pergigian Malaysia sebelum tiga puluh (30) Oktober tahun semasa. Pergigian Data dikumpul pada bulan Oktober  100% Data dikumpul pada bulan Oktober  100% Data dikumpul pada bulan Oktober  100%
12 Setiap Permohonan Lesen Racun Jenis A, B, Permit Natrium Hidroksida dan Permit Psikotropik yang lengkap akan dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja. Farmasi 87 100% 85 100% 56 100%
13 Mengeluarkan Sijil Penjualan Bebas kepada industri dalam tempoh satu (1) hari bekerja daripada tarikh permohonan lengkap diterima. BKKM 7 100% 0 0%  0 0%
14 Memastikan semua premis makanan yang diperiksa diambil tindakan sekiranya beroperasi secara tidak bersih atau sanitasi yang kotor. BKKM 320 99% 0 0%  0 0%
15 Memastikan permohonan bagi pemantauan keselamatan makanan bagi majlis keraian diproses dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh maklumat lengkap diterima. BKKM 7 100% 0 0% 0 0% 
 16 Menyelesaikan siasatan aduan mudah dan sederhana dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja daripada tarikh aduan diterima.  Pengurusan  0 0% 0 0%  0 0%
17 Menyelesaikan bayaran bil dalam tempoh empat belas (14) hari daripada tarikh dokumen lengkap diterima. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0% 
18 Mengeluarkan Surat Arahan Penempatan dalam tempoh tujuh (7) hari daripada tarikh melapor diri di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Pengurusan  49 100% 70 100% 112 100%
19 Memproses Akuan Terimaan Waran Peruntukan dalam tempoh tiga (3) hari daripada tarikh waran peruntukan diterima. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0%
20 Menyelesaikan aduan kerosakan ICT yang diterima dalam tempoh lima belas (15) hari bekerja. Pengurusan  0 0% 0 0% 0 0%
21 Mengeluarkan Surat Setuju Terima (SST) dalam tempoh tiga (3) hari daripada kelulusan Mesyuarat Jawatan Kuasa Sebutharga JKNM. Pengurusan  0 0% 0 0% 0  0%
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara