Kesihatan Awam

  PERKHIDMATAN

Senarai Perkhidmatan Bahagian Kesihatan Awam

Kawalan Penyakit Berjangkit
 • Program kawalan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.
 • Program Kawalan Penyakit Cegahan vaksin iaitu difteria, pertusis, polio dan tetanus neonatorom.
 • Program pemantuan kesihatan di pintu masuk antarabangsa.
 • Pemantauan kejadian penyakit berjangkit di kalangan warga asing melalui FOMEMA.
Survelan dan Kesiapsiagaan
 • Survelan Penyakit Berjangkit
  • Survelan ‘Influenza Like Illness ′
  • Survelan Virus Influenza
  • Survelan ‘Acute Flaccid Paralysis′
  • Survelan HFMD (Penyakit Tangan,Kaki dan Mulut)
  • Notifikasi Sindromik
  • Survelan Makmal
  • Survelan ‘Rumours’
 • Program Pencegahan dan Kawalan Penyakit Emerging dan Baru Muncul
 • Pengukuhan Kesipasiagaan Pasukan Tindak Cepat  (RAT dan RRT)
 • Penyelarasan Bilik Gerakan bagi Wabak Penyakit Emerging dan Baru Muncul
Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
 • Menjalankan aktiviti pemantauan dan surveilan ke atas semua penyakit bawaan vector termasuk Denggi, Malaria, Fialriasis, Japanese encephalitis, Typhus, Hawar dan Chikungunya.
 • Menjalankan aktivti kawalan dan pencegahan bagi semua penyakit di atas.
 • Menjalankan kajian Ento (kajian serangga) terutama yang berkaitan dengan penyakit Denggi dan Malaria.
 • Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan dan kempen berkaitan dengan semua penyakit bawaan vektor terutama penyakit denggi dan malaria.
Kawalan HIV / AIDS
 • Promosi kesihatan berkaitan AIDS/STD.
 • Program pengurangan kemudaratan iaitu program pertukaran jarum suntikan (NSEP) dan program terapi gantian dadah dengan metadon.
 • Program saringan HIV bagi bakal pengantin, ibu mengandung, penghuni pusat serenti dan banduan penjara.
 • Program saringan HIV tanpa nama di klinik-klinik kesihatan.
Kawalan TB / Kusta
 • Promosi kesihatan berkaitan TB dan Kusta.
 • Program saringan TB melalui pemeriksaan kahak AFB.
 • Aktiviti siasatan kes TB, pengesanan kontek dan pengesanan kes tercicir rawatan.
 • Rawatan TB secara DOT.
 • Program Pelalian BCG.
 • Program kawalan Kusta.
Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
 • Program survelan perubatan ke atas anggota kesihatan berisiko tinggi.
 • Siasatan berkaitan penyakit pekerjaan.
 • Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tempat Kerja.
 • Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tempat Kerja.
 • Pemantauan Penyakit Akibat Jerebu.
 • Pemantauan Premis dan persekitaran Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN) Negeri Melaka.
Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit
 • Program Pencegahan dan Kawalan Diabetes
 • Program Pencegahan dan Kawalan Penyakit Kardiovaskular
 • Program Pencegahan dan Kawalan Hipertensi dan Strok
 • Program Pencegahan dan Kawalan Tembakau
 • Program Pencegahan Salahguna Substan dan Alkohol
 • Program Kawalan Kanser
 • Program Pencegahan Keganasan dan Kecederaan
Kesihatan Keluarga
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Wanita
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Sekolah
 • Program Penjagaan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
Kesihatan Primer
 • Perkhidmatan Pesakit Luar
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga  di Klinik Kesihatan
 • Perkhidmatan Sokongan di Klinik-Klinik Kesihatan (Perkhidmatan Farmasi, Patologi dan Pengimejan diagnostik)
 • Program Kesihatan Remaja, Warga emas, Dewasa
 • Program Panel Penasihat Klinik Kesihatan
 • Perkhidmatan Klinik 1 Malaysia
 • Perkhidmatan Pesakit Luar selepas waktu Pejabat di Klinik Kesihatan terpilih
Pemakanan Sihat
 • Pengawasan Pemakanan
 • Program Pemulihan Pemakanan Termasuk Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan, Ibu Hamil Anemia Dan Obesiti.
 • Perkhidmatan Kaunseling Pemakanan Dalam Kawalan Dan Pencegahan Penyakit Kronik.
 • Promosi Makanan Secara Sihat
 • Promosi Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak
 • Projek Dapur Sihat Masyarakat
 • Pusat Maklumat Pemakanan
Pendidikan Kesihatan
 • Promosi Cara Hidup Sihat.
 • Program Doktor Muda.
 • Program COMBI bagi kawalan Denggi.
 • Program PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja).
 • Sambutan Hari-Hari Kesihatan khas.
Inspektorat dan Perundangan
 • Aktiviti penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan.
 • Aktiviti penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004.
 • Aktiviti penguatkuasaan Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
 • Operasi musim perayaan dan operasi khas keselamatan makanan.
Kejuruteraan Kesihatan
 • Program kebersihan alam sekeliling melalui pembinaan tandas sempurna, pembinaan system air perlimbahan dan projek sambungan bekalan air pam / KKM.
 • Program kawalan mutu air minuman melalui pengambilan sampel air minuman dan kajian kebersihan.
 • Penyenggaraan dan pembaikan kecil.
 • Memberi khidmat nasihat bagi impak alam sekitar.
Keselamatan Radiasi
 • Perlesenan dan pendaftaran penggunaan sinaran kepada premis swasta.
 • Pemantauan dan pemonitoran perlesenan di bawah Akta 304.
 • Memantau Pengujian Prestasi (QC) radas penyinaran oeh Juruperunding Kelas H.
 • Program kesedaran perlindungan sinaran.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara