Inspektorat dan Perundangan

  PERKHIDMATAN  KESIHATAN AWAM

Unit Inspektorat dan Perundangan (UIP) di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka telah ditubuhkan pada 1 April 2004 menurut arahan Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesiahatan Malaysia melalui Pekeliling Kesihatan Awam Bilangan 1/2004, Jabatan Kesihatan Awam, Kementerian Kesiahatan Malaysia melalui surat bilangan (2) KKM -196 (55/1) SK.1 Bhg.3 bertarikh 11 Februari 2004.
 

Fungsi Utama Unit Inspektorat Dan Perundangan

Penguatkuasaan Peraturan-Peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004

Peraturan ini bertujuan untuk melindungi orang ramai daripada bahaya-bahaya asap rokok dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya.

Aktiviti Penguatkuasaan Akta Makanan 1983 Dan Peraturan - Peraturan Makanan Yang Dibuat Dibawanya

Aktiviti Penguatkuasaan Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara