Bahagian Kesihatan Awam

  KORPORAT  BAHAGIAN

Profil Bahagian

Perkhidmatan Kesihatan Awam telah diwujudkan sebelum kemerdekaan dengan pengwujudan undang-undang “Quarantine and Prevention of Disease Ordinance 1939” bertujuan untuk mencegah dan melindungi daripada sebaran penyakit. Peranan utama Bahagian Kesihatan Awam adalah untuk memastikan kesihatan rakyat Malaysia terpelihara secara optima dari segi fizikal, mental, sosial dan spiritual.

Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka berfungsi sebagai 6 fungsi utama dan 1 fungsi sokongan. Terdapat 12 unit di bawah 6 fungsi utama dan 1 unit di bawah fungsi sokongan. Fungsi utama terdiri daripada Unit Promosi Kesihatan, Unit Penyakit Berjangkit dan Kesiapsagaan, Cawangan Penyakit Bawaan Vektor, Unit Tibi dan Kusta, Unit Penyakit Tidak Berjangkit, Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar, Unit Aids/STD, Unit Kesihatan Keluarga, Unit Kesihatan Primer, Unit Pemakanan, Unit Keselamatan Kualiti Makanan, Unit Inspektorat dan Perundangan dan Unit Pengurusan Kesihatan Awam. Manakala fungsi sokongan adalah Unit Kejuruteraan.

Setiap unit ini memainkan peranan yang besar dalam memastikan setiap objektif Bahagian Kesihatan Awam, Jabatan Kesihatan Awam Negeri Melaka tercapai. Di dalam memastikan kesihatan rakyat Melaka terpelihara secara optima, beberapa punca kuasa Bahagian Kesihatan Awam diambilkira termasuk Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (CDC) 1988, Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit (DDBIA) 1975, Akta Makanan 1983 dan Peraturan Kesihatan Antarabangsa (IHR) 1969.

Objektif Umum

Untuk mengekalkan serta meningkatkan taraf kesihatan individu, keluarga dan komuniti secara optima melalui promosi kesihatan, pencegahan, perawatan dan pemulihan khususnya di kalangan penduduk negeri Melaka.
 

Objektif Khusus

Senarai Perkhidmatan Bahagian Kesihatan Awam

Kawalan Penyakit Berjangkit
 • Program kawalan penyakit berjangkit bawaan air dan makanan.
 • Program Kawalan Penyakit Cegahan vaksin iaitu difteria, pertusis, polio dan tetanus neonatorom.
 • Program pemantuan kesihatan di pintu masuk antarabangsa.
 • Pemantauan kejadian penyakit berjangkit di kalangan warga asing melalui FOMEMA.
Survelan dan Kesiapsiagaan
 • Survelan Penyakit Berjangkit
  • Survelan ‘Influenza Like Illness ′
  • Survelan Virus Influenza
  • Survelan ‘Acute Flaccid Paralysis′
  • Survelan HFMD (Penyakit Tangan,Kaki dan Mulut)
  • Notifikasi Sindromik
  • Survelan Makmal
  • Survelan ‘Rumours’
 • Program Pencegahan dan Kawalan Penyakit Emerging dan Baru Muncul
 • Pengukuhan Kesipasiagaan Pasukan Tindak Cepat  (RAT dan RRT)
 • Penyelarasan Bilik Gerakan bagi Wabak Penyakit Emerging dan Baru Muncul
Kawalan Penyakit Bawaan Vektor
 • Menjalankan aktiviti pemantauan dan surveilan ke atas semua penyakit bawaan vector termasuk Denggi, Malaria, Fialriasis, Japanese encephalitis, Typhus, Hawar dan Chikungunya.
 • Menjalankan aktivti kawalan dan pencegahan bagi semua penyakit di atas.
 • Menjalankan kajian Ento (kajian serangga) terutama yang berkaitan dengan penyakit Denggi dan Malaria.
 • Menjalankan aktiviti pendidikan kesihatan dan kempen berkaitan dengan semua penyakit bawaan vektor terutama penyakit denggi dan malaria.
Kawalan HIV / AIDS
 • Promosi kesihatan berkaitan AIDS/STD.
 • Program pengurangan kemudaratan iaitu program pertukaran jarum suntikan (NSEP) dan program terapi gantian dadah dengan metadon.
 • Program saringan HIV bagi bakal pengantin, ibu mengandung, penghuni pusat serenti dan banduan penjara.
 • Program saringan HIV tanpa nama di klinik-klinik kesihatan.
Kawalan TB / Kusta
 • Promosi kesihatan berkaitan TB dan Kusta.
 • Program saringan TB melalui pemeriksaan kahak AFB.
 • Aktiviti siasatan kes TB, pengesanan kontek dan pengesanan kes tercicir rawatan.
 • Rawatan TB secara DOT.
 • Program Pelalian BCG.
 • Program kawalan Kusta.
Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar
 • Program survelan perubatan ke atas anggota kesihatan berisiko tinggi.
 • Siasatan berkaitan penyakit pekerjaan.
 • Program Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tempat Kerja.
 • Audit Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan di Tempat Kerja.
 • Pemantauan Penyakit Akibat Jerebu.
 • Pemantauan Premis dan persekitaran Pusat Latihan Khidmat Negara (PLKN) Negeri Melaka.
Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit
 • Program Pencegahan dan Kawalan Diabetes
 • Program Pencegahan dan Kawalan Penyakit Kardiovaskular
 • Program Pencegahan dan Kawalan Hipertensi dan Strok
 • Program Pencegahan dan Kawalan Tembakau
 • Program Pencegahan Salahguna Substan dan Alkohol
 • Program Kawalan Kanser
 • Program Pencegahan Keganasan dan Kecederaan
Kesihatan Keluarga
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Ibu dan Anak
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Wanita
 • Program Perkhidmatan Kesihatan Sekolah
 • Program Penjagaan Kanak-Kanak Berkeperluan Khas
Kesihatan Primer
 • Perkhidmatan Pesakit Luar
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga  di Klinik Kesihatan
 • Perkhidmatan Sokongan di Klinik-Klinik Kesihatan (Perkhidmatan Farmasi, Patologi dan Pengimejan diagnostik)
 • Program Kesihatan Remaja, Warga emas, Dewasa
 • Program Panel Penasihat Klinik Kesihatan
 • Perkhidmatan Klinik 1 Malaysia
 • Perkhidmatan Pesakit Luar selepas waktu Pejabat di Klinik Kesihatan terpilih
Pemakanan Sihat
 • Pengawasan Pemakanan
 • Program Pemulihan Pemakanan Termasuk Pemulihan Kanak-Kanak Kekurangan Zat Makanan, Ibu Hamil Anemia Dan Obesiti.
 • Perkhidmatan Kaunseling Pemakanan Dalam Kawalan Dan Pencegahan Penyakit Kronik.
 • Promosi Makanan Secara Sihat
 • Promosi Pemakanan Bayi Dan Kanak-Kanak
 • Projek Dapur Sihat Masyarakat
 • Pusat Maklumat Pemakanan
Pendidikan Kesihatan
 • Promosi Cara Hidup Sihat.
 • Program Doktor Muda.
 • Program COMBI bagi kawalan Denggi.
 • Program PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja).
 • Sambutan Hari-Hari Kesihatan khas.
Inspektorat dan Perundangan
 • Aktiviti penguatkuasaan Akta Makanan 1983 dan peraturan-peraturan makanan.
 • Aktiviti penguatkuasaan peraturan-peraturan kawalan hasil tembakau 2004.
 • Aktiviti penguatkuasaan Akta Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988.
 • Operasi musim perayaan dan operasi khas keselamatan makanan.
Kejuruteraan Kesihatan
 • Program kebersihan alam sekeliling melalui pembinaan tandas sempurna, pembinaan system air perlimbahan dan projek sambungan bekalan air pam / KKM.
 • Program kawalan mutu air minuman melalui pengambilan sampel air minuman dan kajian kebersihan.
 • Penyenggaraan dan pembaikan kecil.
 • Memberi khidmat nasihat bagi impak alam sekitar.
Keselamatan Radiasi
 • Perlesenan dan pendaftaran penggunaan sinaran kepada premis swasta.
 • Pemantauan dan pemonitoran perlesenan di bawah Akta 304.
 • Memantau Pengujian Prestasi (QC) radas penyinaran oeh Juruperunding Kelas H.
 • Program kesedaran perlindungan sinaran.

Senarai Unit Kesihatan Awam

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara