BKKM: Makanan Sediaan di Rumah (Home-based Food)

  PERKHIDMATAN  KESELAMATAN DAN KUALITI MAKANAN

Pengenalan

Garis Panduan Keselamatan Makanan Bagi Makanan Sediaan di Rumah (Home-Based Food) ini disediakan khusus sebagai panduan kepada semua pengusaha makanan yang menyediakan makanan di rumah untuk tujuan jualan. 

Amalan kebersihan makanan yang baik adalah amat penting untuk diamalkan oleh setiap pengusaha dan pengendali makanan. Elemen asas kebersihan dan kawalan dalam penyediaan makanan melibatkan fasiliti dan persekitaran, pemilihan bahan mentah, pemprosesan, pembungkusan, pelabelan dan pengedaran makanan perlu dilaksanakan dengan berkesan.
 

Objektif

Garis panduan ini dibangunkan bagi mencapai objektif berikut:

Untuk maklumat lanjut dan permohonan sila hubungi Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (BKKM) atau Pejabat Kesihatan Daerah yang terdekat. 

No. Telefon :

BKKM, JKNM 06-235 6903
PKD Melaka Tengah 06-282 3760
PKD Alor Gajah 06-556 6235 
PKD Jasin 06-529 2333

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara