Unit Pentadbiran

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PENGURUSAN

Pengenalan

Unit Pentadbiran, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) merupakan antara komponen utama yang menyokong kepada penyampaian perkhidmatan di Bahagian Pengurusan. Unit ini diketuai oleh Penolong Pengarah Kanan M44, yang dibantu oleh  seorang Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32, seorang Penolong Pegawai Tadbir N29 dan seorang Pembantu Tadbir Kanan N22. Unit Pentadbiran juga dianggotai oleh 5 orang Pembantu Tadbir (N19),  2 orang Pegawai Khidmat Pelanggan N19, 6 orang Pemandu ( H11-16), 7 orang Pembantu Operasi N11 dan 2 orang Pembantu Awam (H11).


Fungsi

Urusetia Mesyuarat

Pengurusan Aduan

Pengurusan Majlis

Pengurusan Pentadbiran Am

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara