AIR MINUMAN BERBUNGKUS (AMB) & AIR MINERAL SEMULAJADI (AMS)

Pengusaha air minuman berbungkus (AMB) dan air mineral semulajadi (AMS) bertanggungjawab dalam memastikan label produk AMB dan AMS mematuhi keperluan perundangan dalam aspek pelabelan seperti yang ditetapkan.

Bagi tujuan tersebut, terdapat dua (2) jenis kelulusan label AMB dan AMS iaitu:

 [PDF] Semakan Label AMB/AMS Bagi Tujuan Permohonan Lesen (Ambilan 3 Apr 2018)
 [PDF] Senarai Semak Label AMB/AMS (Ambilan 3 Apr 2018)


AIS

 [PDF] Garis Panduan Permohonan Lesen Penyediaan Ais Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan

Garis Panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen ais.

Garis panduan ini terbahagi kepada dua Bahagian iaitu:

 [PDF] Garis Panduan Khusus Penyediaan Ais Blok Bagi Maksud Perdagangan Atau Perniagaan

Garis Panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha industri ais blok bagi memenuhi keperluan pelesenan yang ditetapkan.

Garis panduan ini terbahagi kepada tiga (3) Bahagian iaitu:


MESIN JUAL AIR (MJA)

 [PDF] Garis Panduan Permohonan Lesen Untuk Mengendalikan Mesin Jual Air Bagi Maksud Perdagangan atau Perniagaan

Garis panduan ini merupakan pemudahcara kepada pengusaha untuk membuat permohonan lesen bagi mesin jual air.
 

 [DOC] Contoh Manual Kawalan Keselamatan Air Dari Mesin Jual Air

Contoh manual ini merupakan panduan kepada pemohon untuk membangunkan manual kawalan keselamatan air dari mesin jual air.

Untuk maklumat lanjut dan garispanduan sila klik pada pautan http://fsq.moh.gov.my/v6/xs/page.php?id=218

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara