BKA: Unit Pendidikan Kesihatan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Profil Unit

- Maklumat sedang dikemaskini -


Objektif Umum

Memupuk masyarakat yang celik kesihatan dan membudayakan cara hidup sihat sepanjang hayat dalam persekitaran sihat sejahtera.


Objektif Khusus

  1. Meningkatkan kesedaran masyarakat mengenai amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan sepanjang hayat
  2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai amalan cara hidup sihat melalui aktiviti promosi kesihatan sepanjang hayat
  3. Menggalakkan perubahan sikap masyarakat ke arah amalan cara hidup sihat melalui promosi kesihatan sepanjang hayat
  4. Meningkatkan kemahiran masyarakat mengenai amalan cara hidup sihat melalui aktiviti kesihatan sepanjang hayat


Fungsi-fungsi

  1. Meningkatkan pencapaian maklumat kesihatan dalam kalangan masyarakat
  2. Memperlengkapkan anggota kesihatan dengan pengetahuan dan kemahiran dalam bidang promosi kesihatan
  3. Memperkasa masyarakat dengan pengetahuan dan kemahiran yang sesuai kearah amalan hidup sihat
  4. Meningkatkan advokasi untuk membentuk supportive environment
  5. Membina kerjasama untuk kesihatan di antara masyarakat, agensi kerajaan, NGO dan pihak swasta


Program / Aktiviti

• Promosi Cara Hidup Sihat.
• Program Doktor Muda.
• Program COMBI bagi kawalan Denggi.
• Program PROSTAR (Program Sihat Tanpa AIDS untuk Remaja).
• Sambutan Hari-Hari Kesihatan khas.
 

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara