BKA: Unit Kesihatan Primer

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

Profil Unit

- Maklumat sedang dikemaskini -


Objektif

- Maklumat sedang dikemaskini -


Fungsi Unit

1. Merancang dan melaksanakan ABM, bajet perkhidmatan Kesihatan Primer Melalui:

2. Memantau/menyelia pencapaian aktiviti-aktiviti Kesihatan Primer.

3. Menilai perkhidmatan Kesihatan Primer Melalui :

4. Pentadbiran

Menjalankan tugas pentadbiran yang berikut :

Program / Aktiviti

A) PENJAGAAN KESIHATAN PRIMER

B) PROGRAM PERLUASAN SKOP


C) PERKHIDMATAN MASYARAKAT

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara