BKA: Unit Vektor

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

OBJEKTIF UMUM


Objektif khusus

1.1 Mengawal Malaria.

 1. Mengurangkan morbiditi dan kematian yang disebabkan oleh malaria sehingga tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam.
 2. Mencegah kemunculan semula malaria di kawasan yang tidak ada wabak sekarang.
 3. Matlamat kadar kejadian malaria tidak lebih daripada 0.5 kes setiap 10,000 penduduk.
 4. Kadar kematian kes malaria = 0%

 1.2 Mengawal Denggi

 1. Mengurangkan morbiditi dan kematian Demam berdarah / denggi berdarah sehingga ia menjadi masalah biasa.
 2. Kurangkan pembiakan nyamuk ke tahap di bawah 1.0% Indeks Perumahan (AI) dan indeks Breteau (BI) tidak melebihi 5.
 3. Tingkatkan sokongan dan penyertaan masyarakat dalam aktiviti pencegahan dan kawalan denggi.
 4. Mendapatkan penglibatan penuh pihak berkuasa tempatan dalam aktiviti kawalan denggi.
 5. Matlamat kadar kejadian denggi RMK 9 untuk Melaka:

1.3 Kawalan Penyakit Filariasis

       Mencegah berlakunya penyakit di kawasan tanpa endemik.

1.4 Kawalan Penyakit Encephalitis Jepun

      Mengurangkan morbiditi dan kematian penyakit ini.

1.5 Kawalan Penyakit Kepialu

       Kurangkan morbiditi penyakit ini.

1.6 Kawalan Penyakit Blight (Wabak)

      Untuk mengelakkan kemasukan semula ke penyakit hama negara. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan di Pelabuhan dan Lapangan Terbang Antarabangsa.

1.7 Kawalan Penyakit Demam Kuning (Demam Kuning)

      Untuk mengelakkan import demam kuning di negara ini. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan di Pelabuhan dan Lapangan Terbang Antarabangsa.

 

STRATEGI AM

STRATEGI KHAS

1.1 Kawalan Malaria

1.2 Kawalan Denggi

Kawalan Filariasis 1.3

 1.4 Mengawal Encephalitis Jepun

Kawalan Tifus 1.5

 

1.6 Kawalan Penyakit Demam Kuning (Demam Kuning)

 

KOMITMEN KAMI

 

KOMITMEN KAMI TERHADAP PENYAKIT BORNE

1. PENYAKIT MALARIA

2. PENYAKIT DENGUE

3. FILARIASIS PENYAKIT

4. PENYAKIT Ensefalitis Jepun

5. kekacauan dan PERINGATAN KUNING

Sekiranya ada masalah berkaitan dengan perkara di atas, sila rujuk:

Ketua Penolong Pengarah (Vektor)
Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor,
Melaka

No. tel: 06-2883004 / 06-2883019

Atau melalui unit Vektor:

Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah No. Tel: 06-2813353

Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah No. Tel: 06-5566251

Pejabat Kesihatan Daerah Jasin No. Tel: 06-5295387

OBJEKTIF UMUM


Objektif khusus

1.1 Mengawal Malaria.

 1. Mengurangkan morbiditi dan kematian yang disebabkan oleh malaria sehingga tidak lagi menjadi masalah kesihatan awam.
 2. Mencegah kemunculan semula malaria di kawasan yang tidak ada wabak sekarang.
 3. Matlamat kadar kejadian malaria tidak lebih daripada 0.5 kes setiap 10,000 penduduk.
 4. Kadar kematian kes malaria = 0%

 1.2 Mengawal Denggi

 1. Mengurangkan morbiditi dan kematian Demam berdarah / denggi berdarah sehingga ia menjadi masalah biasa.
 2. Kurangkan pembiakan nyamuk ke tahap di bawah 1.0% Indeks Perumahan (AI) dan indeks Breteau (BI) tidak melebihi 5.
 3. Tingkatkan sokongan dan penyertaan masyarakat dalam aktiviti pencegahan dan kawalan denggi.
 4. Mendapatkan penglibatan penuh pihak berkuasa tempatan dalam aktiviti kawalan denggi.
 5. Matlamat kadar kejadian denggi RMK 9 untuk Melaka:

1.3 Kawalan Penyakit Filariasis

       Mencegah berlakunya penyakit di kawasan tanpa endemik.

1.4 Kawalan Penyakit Encephalitis Jepun

      Mengurangkan morbiditi dan kematian penyakit ini.

1.5 Kawalan Penyakit Kepialu

       Kurangkan morbiditi penyakit ini.

1.6 Kawalan Penyakit Blight (Wabak)

      Untuk mengelakkan kemasukan semula ke penyakit hama negara. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan di Pelabuhan dan Lapangan Terbang Antarabangsa.

1.7 Kawalan Penyakit Demam Kuning (Demam Kuning)

      Untuk mengelakkan import demam kuning di negara ini. Aktiviti-aktiviti ini dijalankan di Pelabuhan dan Lapangan Terbang Antarabangsa.

STRATEGI AM

STRATEGI KHAS

1.1 Kawalan Malaria

1.2 Kawalan Denggi

Kawalan Filariasis 1.3

 1.4 Mengawal Encephalitis Jepun

Kawalan Tifus 1.5

1.6 Kawalan Penyakit Demam Kuning (Demam Kuning)

KOMITMEN KAMI

KOMITMEN KAMI TERHADAP PENYAKIT BORNE

1. PENYAKIT MALARIA

2. PENYAKIT DENGUE

3. FILARIASIS PENYAKIT

4. PENYAKIT Ensefalitis Jepun

5. kekacauan dan PERINGATAN KUNING

Sekiranya ada masalah berkaitan dengan perkara di atas, sila rujuk:

Ketua Penolong Pengarah (Vektor)
Unit Kawalan Penyakit Bawaan Vektor,
Melaka

No. tel: 06-2883004 / 06-2883019

Atau melalui unit Vektor:

Pejabat Kesihatan Daerah Melaka Tengah No. Tel: 06-2813353

Pejabat Kesihatan Daerah Alor Gajah No. Tel: 06-5566251

Pejabat Kesihatan Daerah Jasin No. Tel: 06-5295387

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara