Perubatan: Unit Penolong Pegawai Perubatan

  KORPORAT  BAHAGIAN  BAHAGIAN PERUBATAN

Pendahuluan

Unit Penolong Pegawai Perubatan Bahagian Perubatan, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka telah mula dikenali pada bulan Julai tahun 2014. Unit ini dianggotai oleh 4 orang Penolong Pegawai Perubatan dari Gred U44, U42, U36 dan U32. Unit ini bertanggungjawab terus kepada Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Perubatan).
 

Objektif

Objektif penubuhan unit ini adalah bagi memantau skop perkhidmatan yang diberikan oleh Penolong Pegawai Perubatan dan Pembantu Perawatan Kesihatan agar menepati Standard Operating Procedure yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.


Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara