Bahagian Pengurusan

  KORPORAT  BAHAGIAN

Profil Bahagian

Bahagian Pengurusan diketuai oleh Timbalan Pengarah Kesihatan Negeri (Pengurusan) dan dibantu oleh 100 pegawai. Bahagian ini terbahagi kepada 8 unit iaitu:

Objektif

Objektif Bahagian Pengurusan adalah untuk memastikan perkhidmatan yang diberikan dalam semua bidang pengurusan (sumber manusia, kewangan, pentadbiran, pembangunan, perolehan, aset dan stor, pengurusan maklumat dan psikologi kaunseling) adalah yang terbaik, dipercayai dan berkesan.

Senarai Perkhidmatan Bahagian Pengurusan
 

Pentadbiran

Menyokong kepada penyampaian perkhidmatan di Bahagian Pengurusan

Sumber Manusia, Latihan dan Inovasi

Menguruskan dan melaksanakan pengurusan  perkhidmatan, perjawatan, HRMIS, Latihan dan Inovasi.

Kewangan

Merancang, melaksana, mengawal dan menilai pengurusan kewangan yang berkualiti

Pembangunan

Pembangunan adalah untuk memastikan projek-projek pembangunan dapat dilaksanakan mengikut perancangan dan mencapai outcome yang telah ditetapkan

Perolehan, Aset dan Stor

Memantau Pengurusan Perolehan, Aset Kerajaan dan Stor.

Psikologi dan Kaunseling

Perkhidmatan sokongan bukan klinikal bagi meningkatkan kesihatan emosi, kualiti dan produktiviti kendiri agar anggota

Pengurusan Maklumat

Perkhidmatan dalam bidang teknologi maklumat kepada semua pihak di Jabatan Kesihatan Negeri Melaka dan PTJ-PTJ dibawahnya


Carta Organisasi


Senarai Unit

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara