Profil Unit

Unit Surveilan bertanggungjawab dalam merancang, melaksana dan menilai aktiviti surveilan di peringkat negeri Melaka.

Objektif

Fungsi

Program / Aktiviti

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara