Caj Terapi Pertuturan Bahasa

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN  CAJ RAWATAN WARGANEGARA

CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA

Bahagian 8 – Terapi Pertuturan Bahasa

Penilaian

Kelas Satu
(RM)

Kelas Dua
(RM)

Kelas Tiga
(RM)

Pesakit Luar
(RM)

Penilaian pertuturan bahasa 50 20 Percuma 10
Penilaian Penelanan Klinikal (CSE) 50 20 Percuma 10
Penilaian suara berinstrumen 50 20 Percuma 10
Penilaian resonans berinstrumen 50 20 Percuma 10
Penilaian Penelanan Endoskopik Serat Optik (FEES) 50 20 Percuma 10
Penilaian Penelanan Videofloroskopik (VFSS) 80 30 Percuma 20


 

Kategori rawatan

Kelas Satu
(RM)

Kelas Dua
(RM)

Kelas Tiga
(RM)

Pesakit Luar
(RM)

Terapi pertuturan bahasa 50 20 Percuma 10
Elektroterapi 50 20 Percuma 10
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara