Caj / Fi Pelbagai

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN

IMUNISASI

Bil Prosedur Warganegara (RM) Warga Asing (RM)
1 Demam Kuning 90 300
2 Tifoid 20 80
3 Jenis imunisasi lain 5 40


AMBULAN, KERETA JENAZAH DAN PASUKAN PERUBATAN BERSEDIA

Bil Prosedur  Warganegara (RM)  Warga Asing (RM)
4 Ambulan 0.35  1.40 bagi setiap km
Kereta Jenazah
5 Kurang daripada 30 km 10 40
6 30 km hingga 800 km 0.35 1.40 bagi setiap km.
7 Lebih daripada 800 km 300 1,200
Pasukan Perubatan Bersedia (tidak termasuk Pegawai Perubatan) :
8 Hari pertama 200 400
9 Hari kemudiannya 100 250


PEMERIKSAAN PERUBATAN DAN LEMBAGA PERUBATAN

Bil Prosedur Warganegara (RM) Warga Asing (RM)
10 Pemeriksaan Perubatan termasuk X-Ray 100 300
11 Pemeriksaan untuk Lembaga Perubatan 200 600


PENDAPAT ATAU LAPORAN PERUBATAN BERTULIS

Bil  Prosedur Warganegara (RM) Warga Asing (RM)
12 Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pegawai Perubatan 40 120
13 Laporan ringkas/pendapat disediakan oleh Pakar 80 240
14 Pendapat lengkap disediakan oleh Pakar 200 hingga 1000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu. 400 hingga 2000 bergantung kepada kerumitan menyediakan pendapat itu.
© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara