Caj Rawatan Psikiatrik

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN  CAJ RAWATAN WARGANEGARA

CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA


Bahagian 6 – Rawatan Psikiatrik

Setiap kemasukan

Kelas Satu

RM1,125

Kelas Dua

RM300

Kelas Tiga

Percuma

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara