Caj Rawatan Pergigian

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN
Caj Rawatan Pergigian

 

CAJ PENDAFTARAN PERGIGIAN PESAKIT LUAR (WARGANEGARA)

Bil

Jenis Rawatan

Caj Rawatan (RM)

1.

Perundingan bagi pesakit berumur di bawah 60 tahun 

1

2.

Rujukan daripada pengamal pergigian/perubatan swasta

30

 

CAJ RAWATAN PERGIGIAN PESAKIT LUAR (WARGANEGARA)

Bil

Jenis Rawatan

Caj Rawatan (RM)

1.

Penskaleran 

2

2.

Cabutan sebatang gigi kekal

1

3.

Cabutan sebatang gigi desidus

1

4.

Cabutan rumit

15

5.

Cabutan gigi terimpak melalui pembedahan 

50

6.

Kawalan pendarahan selepas cabutan

5

7.

Komplikasi selepas cabutan 

5

8.

Tampalan gigi kekal (mengikut jumlah permukaan)

2

9.

Tampalan gigi desidus

2

10.

Tampalan sementara

2

11.

Rawatan kanal akar 

4

12.

Pulpotomi

4

13.

Pulpektomi

4

14.

Pembuatan gigi palsu penuh akrilik (setiap rahang)

50

15.

Pembuatan gigi palsu separa tidak termasuk plat logam, sebatang gigi

(setiap rahang)

10

16.

Penambahan setiap batang gigi pada gigi palsu separa

2 (maksimum RM 25)

17.

Pembaikan gigi palsu (plat akrilik gigi palsu)

2

18.

Penbaikan gigi palsu (tambahan setiap batang gigi)

2 

CAJ PENDAFTARAN PERGIGIAN PESAKIT LUAR (BUKAN WARGANEGARA)

Rawatan terhad kepada kes kecemasan sahaja.

 

Bil

Jenis Rawatan

Caj Rawatan (RM)

1.

Perundingan

40

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara