Caj Terapi Cara Kerja

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN  CAJ RAWATAN WARGANEGARA

CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA


Bahagian 7 – Terapi Cara Kerja

 

Jenis Rawatan Kelas Satu (RM) Kelas Dua (RM) Kelas Tiga (RM)
PENILAIAN
Penilaian aktiviti kehidupan seharian (ADL)
Ukuran Pelaksanaan Terapi Cara Kerja Kanada (C.O.P.M) 20 10 Percuma
Jadual Pendek Penafsiran Keperluan Camberwell (CANSAS) 20 10 Percuma
Penilaian Keupayaan Kefungsian (FAA) 20 10 Percuma
Ukuran Kebebasan Kefungsian (FIM) 20 10 Percuma
Penilaian Kemahiran Hidup Kohlman (KELS) 20 10 Percuma
Aktiviti instrumental skala kehidupan seharian Lawton 20 10 Percuma
Indeks terubah suai Barthel (MBI) 20 10 Percuma
Terapi cara kerja bagi penilaian jantung 20 10 Percuma
Inventori penilaian kehilangan upaya pediatrik (PEDI) 20 10 Percuma
Penilaian Pelaksanaan Kemahiran Pengurusan Diri (PASS) 20 10 Percuma
Penilaian Kemahiran Motor dan Pemprosesan bagi Kesihatan Mental (AMPS) 20 10 Percuma
 
Penilaian fizikal
Ujian Manual Otot (MMT) 20 10 Percuma
Kekuatan dinamometer/ tolok kutil 20 10 Percuma
Ujian pembezaan 2 titik 20 10 Percuma
Ujian pasak 9 lubang 20 10 Percuma
Ujian imbangan Berg 20 10 Percuma
Papan pasak beralur 20 10 Percuma
Ujian fungsi tangan Jebsen Taylor 20 10 Percuma
Ujian kecakatan manual Minnesota 20 10 Percuma
Skala kesakitan 20 10 Percuma
Ujian kecakatan jari O’Connor 20 10 Percuma
Ujian kecakatan penyepit O’Connor 20 10 Percuma
Ton otot 20 10 Percuma
Ujian papan pasak Purdue 20 10 Percuma
Julat pergerakan sendi (Goniometer) 20 10 Percuma
Ujian aptitud manipulatif Roeder 20 10 Percuma
Ujian monofilamen Semmes-Weinstein 20 10 Percuma
Profil sensori 20 10 Percuma
Ujian stereognosis 20 10 Percuma
Getaran 20 10 Percuma
Volumeter 20 10 Percuma
Ujian imbangan Tinnetti 20 10 Percuma
Alat Senaman Anggota Atas Mikrokomputer (MULE) 20 10 Percuma
 
Penilaian perkembangan normal
Ujian Bruininks-Oseretsky 20 10 Percuma
Carta tapisan perkembangan Denver 20 10 Percuma
Skala pengadaran motor oral 20 10 Percuma
Peabody 20 10 Percuma
 
Penilaian persepsi dan kognitif
Ujian Perkembangan Integrasi Visual-Motor Beery Buktenica (Beery VMI) 20 10 Percuma
Bateri Penilaian Neurologi Terapi Cara Kerja Chessington (C.O.T.N.A.B) 20 10 Percuma
Skala keresahan dan kemurungan hospital 20 10 Percuma
Penilaian Kognitif Terapi Cara Kerja Lowerstein (LOCTA) 20 10 Percuma
-LOCTA-A (bagi kes dewasa am)
-LOTCA-G (bagi kes geriatrik)
-LOTCA-D (bagi kes kanak-kanak/ perkembangan)
Pemeriksaan Mini Keadaan Mental (MMSE) 20 10 Percuma
Penilaian Kognitif Montreal (MoCA) 20 10 Percuma
Bateri penilaian persepsi kederiaan Rivermead 20 10 Percuma
 
Penilaian prasekolah
Penilaian pelajar prasekolah Miller 20 10 Percuma
Penilaian Fungsi Sekolah (SFA) 20 10 Percuma
Ujian kemahiran tulisan tangan 20 10 Percuma
 
Penilaian tingkah laku
Grid Penilaian Ambang (TAG) 20 10 Percuma
Skala keresahan dan kemurungan hospital 20 10 Percuma
Keteriritasian (skala kemurungan dan keresahan) 20 10 Percuma
Soal selidik fungsi Sharman 20 10 Percuma
Skala kemurungan Beck 20 10 Percuma
Skala amnesia pascatrauma (skala PTA) 20 10 Percuma
 
Penilaian kerusi roda 20 10 Percuma
 
Penilaian pemanduan
Penilaian pra-memandu 150 100 Percuma
Penilaian tapisan pemanduan pesakit strok 150 100 Percuma
 
Penilaian rumah/ tempat kerja/ sekolah
Alat Tapisan Kejatuhan dan Kemalangan dalam Rumah (FAST) 20 10 Percuma
 
Penilaian kerja/vokasional
Penilaian kapasiti kefungsian 150 100 Percuma
Penilaian LAM bagi Kesediaan Pekerjaan (LASER) 150 100 Percuma
Senarai semak peranan 150 100 Percuma
 
Latihan aktiviti kehidupan seharian
Kebolehan untuk menggunakan telefon 20 10 Percuma
Ambulasi awal 20 10 Percuma
Kebersihan diri 20 10 Percuma
Pindah 20 10 Percuma
Kebolehan mengendalikan kewangan 20 10 Percuma
Mandi 20 10 Percuma
Pengurusan pundi kencing 20 10 Percuma
Pengurusan usus 20 10 Percuma
Kerja pembersihan 20 10 Percuma
Penjagaan peralatan 20 10 Percuma
Kemahiran domestic 20 10 Percuma
Memakai pakaian 20 10 Percuma
Makan/ Memberi makan 20 10 Percuma
Penyediaan makanan/ hidangan 20 10 Percuma
Kefungsian komunikasi 20 10 Percuma
Kefungsian mobiliti 20 10 Percuma
Hias diri 20 10 Percuma
Eminens kesihatan 20 10 Percuma
Penyelenggaraan isi rumah 20 10 Percuma
Pengemasan rumah 20 10 Percuma
Dobi 20 10 Percuma
Mod pengangkutan 20 10 Percuma
Pengurusan wang 20 10 Percuma
Tanggungjawab bagi pengubatan 20 10 Percuma
Prosedur keselamatan 20 10 Percuma
Fungsi seksual 20 10 Percuma
Beli-belah 20 10 Percuma
Penjagaan tandas 20 10 Percuma
 
Alat bantuan dan adaptasi (bagi setiap pengubahsuaian peralatan yang dibekalkan)
Perkakas memasak 20 10 Percuma
Mengenakan pakaian 20 10 Percuma
Perkakas makan/ minum 20 10 Percuma
Mobiliti 20 10 Percuma
Mandi 20 10 Percuma
Membaca/ Menulis 20 10 Percuma
Dudukan kerusi roda 20 10 Percuma
Rehabilitasi penglihatan terhad 20 10 Percuma
 
Intervensi persepsi dan kognitif
Konsep asas 20 10 Percuma
Pengenalpastian bahagian badan 20 10 Percuma
Stimulasi kognitif 20 10 Percuma
Aktiviti pembelajaran 20 10 Percuma
Pembezaan kanan/ kiri 20 10 Percuma
Diskriminasi bentuk dan persekitaran 20 10 Percuma
Orientasi realiti 20 10 Percuma
Aktiviti orientasi topografi 20 10 Percuma
Penjujukan 20 10 Percuma
Pengkategorian 20 10 Percuma
Terapi cermin 20 10 Percuma
Terapi tingkah laku 20 10 Percuma
 
Terapi kreatif
Terapi seni 20 10 Percuma
Drama/ Lakon peranan 20 10 Percuma
Terapi muzik 20 10 Percuma
 
Intervensi kemahiran sosial
Latihan asertif 20 10 Percuma
Latihan kemahiran daya tindak 20 10 Percuma
Kumpulan sokongan 20 10 Percuma
Terapi berkumpulan 20 10 Percuma
Terapi individu 20 10 Percuma
Kemahiran interpersonal 20 10 Percuma
Aktiviti kesedaran diri 20 10 Percuma
Kawalan diri 20 10 Percuma
Ekspresi diri 20 10 Percuma
Pelakuan sosial 20 10 Percuma
Latihan kemahiran sosial 20 10 Percuma
Pengurusan masa 20 10 Percuma
Senarai semak peranan 20 10 Percuma
 
Pendidikan terapi cara kerja untuk pesakit dan penjaga
Mekanik dan ergonomik badan 20 10 Percuma
Kawalan dan pencegahan edema 20 10 Percuma
Penjimatan tenaga/ pemudahan kerja 20 10 Percuma
Terapi persekitaran 20 10 Percuma
Teknik penjagaan sendi 20 10 Percuma
 
Main dan santai
Senarai semak santai 20 10 Percuma
Eksplorasi main dan santai 20 10 Percuma
Latihan main dan santai 20 10 Percuma
 
Relaksasi
Biomaklumbalas 20 10 Percuma
Pernafasan dalam 20 10 Percuma
Pernafasan diafragma 20 10 Percuma
Relaksasi khayalan 20 10 Percuma
Teknik relaksasi otot progresif 20 10 Percuma
 
Latihan sensori
Penyahpekaan sensori 20 10 Percuma
Integrasi sensori 20 10 Percuma
Pendidikan semula sensori 20 10 Percuma
Stimulasi sensori 20 10 Percuma
Fluidoterapi 20 10 Percuma
 
Latihan motor
Prostesis atas siku 20 10 Percuma
Prostesis atas lutut 20 10 Percuma
Senaman bantuan aktif 20 10 Percuma
Prostesis bawah siku 20 10 Percuma
Prostesis bawah lutut 20 10 Percuma
Integrasi bilateral 20 10 Percuma
Garis tengah bersilang 20 10 Percuma
Latihan ergonomik 20 10 Percuma
Kemahiran motor halus 20 10 Percuma
Prostesis jari 20 10 Percuma
Latihan gaya jalan 20 10 Percuma
Aktiviti motor kasar 20 10 Percuma
Koordinasi tangan dan mata 20 10 Percuma
Tambah baik keseimbangan 20 10 Percuma
Pendidikan semula motor 20 10 Percuma
Teknik perkembangan neuro 20 10 Percuma
Penormalan ton otot 20 10 Percuma
Stimulasi otot mulut 20 10 Percuma
Senaman meningkatkan kekuatan 20 10 Percuma
Latihan ketahanan 20 10 Percuma
Penyusutan ton otot 20 10 Percuma
Intervensi orientasi dan mobiliti 20 10 Percuma


 

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara