Caj Rawatan Pesakit Dalam

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN  CAJ RAWATAN WARGANEGARA

CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA

Kelas

Caj Sehari (RM)

Kelas Satu

RM15

Kelas Dua

RM 5

Kelas Tiga

Percuma

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara