Caj Radioterapi dan Onkologi

  PERKHIDMATAN  CAJ RAWATAN  CAJ RAWATAN WARGANEGARA

CAJ PERUBATAN BAGI WARGANEGARA


Bahagian 4 - Radioterapi dan Onkologi

Simulasi dan perancangan berkomputer Kelas Satu  Kelas Dua Kelas Tiga Pesakit Luar
Rujukan daripada Pengamal Persendirian Rujukan daripada Pegawai Perubatan Kerajaan
Penandaan setempat RM45 RM30 Percuma RM45 Percuma
Simulasi konvensional RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Biasa (tanpa kontras)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Rumit (dengan kontras)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Radioterapi Keamatan Bermodulasi (IMRT)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Penyinaran Seluruh Badan (TBI)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Penyinaran Seluruh Nodal (TNI)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Elektron Suluruh Badan (TBE)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Radioterapi Stereotaktik (SRT)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Radiosurgeri Stereotaktik (SRS)
Simulasi CT: RM450 RM200 Percuma RM450 Percuma
Radioterapi Stereotaktik Badan (SBRT)
Rawatan radioterapi
2D/ medan tunggal/ selari setentang (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
3D/apa-apa rancangan dengan 3 atau lebih medan (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
IMRT (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
TBI (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
TNI (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
SRT (setiap pecahan) RM100 RM50 RM12 RM100 RM12
SRS RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM12 (setiap rawatan) RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM12 (setiap rawatan)
SBRT RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM5,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM12 (setiap rawatan) RM7,000 (rawatan pakej untuk sekali caj sahaja) RM12 (setiap rawatan)
Rawatan brakiterapi
Intrakavitari: Dobi/sumber satu baris (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Intrakavitari: ovoid berpasangan (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Intrakavitari: intrakavitari penuh (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Intrakavitari: bagi kanser nasofaringeal (NPC) (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Intraluminal: Esofagus, bronkus, anorektal (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Implan brakiterapi interstisial: implan brakiterapi payudara (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Implan brakiterapi interstisial: implant ekstremiti (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Implan brakiterapi: implan kaviti oral/ anorektal/ prostat/ mata dan lain-lain (setiap sesi) RM75 RM30 RM6 RM75 RM6
Prosedur brakiterapi prostat (rawatan pakej) RM7,000 RM5,000 RM6 - -
Rawatan anti-neoplastik
Rawatan anti-neoplastik untuk kanser (selain terapi sasaran) (setiap rawatan) RM400 RM200 RM50 RM400 RM50
Rawatan terapi sasaran untuk kanser (setiap rawatan) RM600 RM400 RM50 RM600 RM50
Rawatan kanser yang memerlukan kelulusan khas Ketua Pengarah Kesihatan (KPK) (setiap rawatan) RM800 RM200 RM50 RM800 RM50
Perubatan nuklear
Isotop radioaktif:
(i) Diagnosis RM150 RM50 RM25 RM150 RM25
(ii) Terapi RM750 RM250 RM125 RM750 RM125


 

© 2021 Jabatan Kesihatan Negeri Melaka. Hakcipta Terpelihara