MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN  BAHAGIAN PERKHIDMATAN FARMASI

CAWANGAN AMALAN DAN PERKEMBANGAN FARMASI

PENGENALAN 


Cawangan Amalan dan Perkembangan Farmasi (Pharmaceutical Care)

Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi bertanggungjawab bagi memastikan keperolehan dan kepenggunaan ubat-ubatan yang berkualiti melalui Amalan Farmasi yang berkesan bagi mempertingkatkan Perkhidmatan Farmasi di Malaysia supaya setanding dengan kemajuan perkembangan perkhidmatan farmasi di negara-negara maju
Cawangan ini memantau praktis dan fasiliti Farmasi di 3 buah Hospital dan 27 buah Klinik Kesihatan di Negeri Melaka.
Cawangan Amalan dan Perkembangan Farmasi terdiri daripada tiga unit :
 

Unit Perkembangan Farmasi
Merancang, membangun, mengawal dan menyelaras aktiviti-aktiviti program Farmasi, memantau pelaksanaannya seterusnya menilai pencapaian naiktaraf perkhidmatan.
Merancang dan memantau pembangunan fasiliti Farmasi di hospital dan klinik kesihatan agar seiring dengan perkembangan aktiviti Farmasi dan mengikut standard yang ditetapkan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia.


Penjagaan Farmaseutikal
Memperkukuhkan aspek keselamatan pengubatan pesakit melalui perkhidmatan Farmasi Klinikal Farmakokinetik dan pelaporan kesan tindak balas ubat yang tidak diingini (adverse drug reaction).
Mengawalselia pelaksanaan aktiviti-aktiviti Farmasi di hospital contohnya, Farmasi Pesakit Dalam, Klinikal, Methadone, Kaunseling (MTAC), Farmasi klinikal dan ambulatori.
Melakukan Audit Dalaman Amalan Farmasi dan aktiviti-aktiviti penyeliaan ke atas Unit-unit Farmasi di klinik dan Jabatan-jabatan Farmasi di hospital.

Unit Bekalan Ubat dan Logistik
Memastikan bekalan ubat-ubatan berjalan lancar dan memperkasakan pengurusan stor dan kewangan.
Memberikan maklumat terkini berkenaan ubat-ubatan kepada semua Farmasi hospital dan Kesihatan.
Memantau penggunaan ubat-ubatan di hospital dan klinik kesihatan di bawah Jabatan Kesihatan Negeri Melaka.
Pengumpulan statistik bilangan pesakit, jumlah penerimaan preskripsi, jumlah dan kos ubat-ubatan/ bukan ubat dan pemonitoran.
Penyelarasan Mesyuarat Jawatankuasa Ubat & Terapeutik peringkat negeri.
 

Bahagian Perkhidmatan Farmasi      Cawangan Pengurusan Farmasi    Cawangan Penguatkuasa Farmasi 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 20-01-2017 :: 11:01 AM