MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

UNIT KEJURUTERAAN

Aktiviti - aktiviti yang dilaksanakan :

• Program kebersihan alam sekeliling melalui pembinaan tandas sempurna, pembinaan system air perlimbahan dan projek sambungan bekalan air pam / KKM.
• Program kawalan mutu air minuman melalui pengambilan sampel air minuman dan kajian kebersihan.
• Penyenggaraan dan pembaikan kecil.
• Memberi khidmat nasihat bagi impak alam sekitar.
 

Bahagian Kesihatan Awam      Unit Inspektorat dan Perundangan    Unit Keselamatan Radiasi    Unit Pendidikan Kesihatan    Unit Pemakanan    Unit Kesihatan Primer    Unit Kesihatan Keluarga    Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit    Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar    Unit Kawalan TB/Kusta    Unit Kawalan HIV/AIDS    Unit Survelan dan Kesiapsiagaan     Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)    Unit Vektor    Unit Kualiti 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 08-08-2016 :: 05:15 PM