MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

UNIT KESIHATAN PRIMER

Aktiviti

A) PENJAGAAN KESIHATAN PRIMER

 • Perkhidmatan Rawatan Pesakit Luar di klinik klinik kesihatan
 • Perkhidmatan Melalui Konsep Reviewed Approach di KK
 • Perkhidmatan Rawatan Penyakit-penyakit Kronik dan Rawatan
 • Perkhidmatan Pakar Perubatan Keluarga
 • Program Kepastian Kualiti (QAP) Kesihatan Primer
 • Panel Penasihat Kesihatan
 • Pemantauan e-Masa
 • Perkhidmatan Klinik Selepas Waktu Pejabat dan lunch hour
 • Perkhidmatan Ambulan dan Kecemasan
 • Perkhidmatan Kesihatan di PLKN
   

B) PROGRAM PERLUASAN SKOP

 • Program Warga Emas
 • Program Kesihatan Remaja
 • Perkhidmatan Kesihatan Lelaki dan Wanita Dewasa


C) PERKHIDMATAN MASYARAKAT

 • Perkhidmatan Rehabilitasi di Rumah (PDR)


Fungsi-Fungsi

1. Merancang dan melaksanakan ABM, bajet perkhidmatan Kesihatan Primer Melalui:

 • Merancang dan melaksanakan Program latihan mengenai Kesihatan Primer di peringkat tempatan misalnya kursus-kursus dalam perkhidmatan, bengkel dan persidangan.
 • Mengadakan mesyuarat berkala dengan kakitangan kesihatan untuk meneliti semula dan membincangkan aktiviti-aktiviti yang berterusan dan memberi taklimat mengenai aktiviti-aktiviti baru.
 • Memberi dan mengedarkan garis panduan teknikal yang bersesuaian mengenai Perkhidmatan Kesihatan Keluarga dan Primer kepada Pegawai Kesihatan, Pegawai Perubatan dan Kesihatan, Jururawat dan kakitangan auxiliary.
 • Mengesyorkan penempatan pegawai-pegawai terlatih yang mencukupi, kenderaan yang cukup dan sumber-sumber lain yang mencukupi.


2. Memantau/menyelia pencapaian aktiviti-aktiviti Kesihatan Primer.

 • Mengumpul data-data/ laporan dari daerah.
 • Menganalisa data-data dari aspek pencapaian dan kelemahan.
 • Mengesyorkan langkah-langkah penambahbaikan untuk meningkatkan mutu perkhidmatan kesihatan primer.
 • Lawatan-lawatan luar ke klinik-klinik bagi memastikan norma-norma dan peraturan-peraturan seperti garispanduan Kementerian Kesihatan Malaysia diikuti.


3. Menilai perkhidmatan Kesihatan Primer Melalui :

 • Menilai Pencapaian PTS, SOP, QAP & KPI bagi Kesihatan Primer


4. Pentadbiran

Menjalankan tugas pentadbiran yang berikut :

 • Penyediaan anggaran belanjawan tahunan untuk semua aktiviti-aktiviti bersesuaian dan berkaitan dengan Kesihatan Keluarga dan Primer.
 • Menguruskan permohonan perjawatan ABM.
 • Keperluan peralatan.
 • Lain-lain mengikut kepeluan semasa.
   
Bahagian Kesihatan Awam      Unit Inspektorat dan Perundangan    Unit Keselamatan Radiasi    Unit Kejuruteraan    Unit Pendidikan Kesihatan    Unit Pemakanan    Unit Kesihatan Keluarga    Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit    Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar    Unit Kawalan TB/Kusta    Unit Kawalan HIV/AIDS    Unit Survelan dan Kesiapsiagaan     Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)    Unit Vektor    Unit Kualiti 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 17-01-2017 :: 04:05 PM