MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN  BAHAGIAN KESIHATAN AWAM

UNIT KAWALAN HIV/AIDS

Fungsi dan Aktiviti Program Pencegahan dan Kawalan HIV/AIDS

Fungsi 1: Program Kawalan dan Pencegahan AIDS/STD

Aktiviti:
a. Pencegahan Primer
Merancang dan Memantau Aktiviti Pendidikan Kesihatan, Informasi, Pendidikan dan Komunikasi berkaitan AIDS/STD

 • Latihan
 • Kempen
 • Seminar

Fungsi 2: Memantau Aktiviti Surveilans dan Analisis Reten

Aktiviti:
a. Memantau dan menganalisa data

 • Surveilans
 • Notifikasi kes
 • Penyiasatan kes (NAR-SIASATAN-2008)
 • Pengesanan Kontak / partner notification.
 • Reten-reten bulanan
 • Pengumpulan Data Berterusan dan Sistematik

Fungsi 3: Program pencegahan dan kawalan AIDS melalui Program
Pengurangan Kemudaratan
Aktiviti:

 1. Perluasan Program Pertukaran Jarum Suntikan
  Merancang dan melaksanakan aktiviti Program Pertukaran Jarum Suntikan(NSEP) di Klinik Kesihatan
 2. Pemantauan dan Penilaian
  Memantau aktiviti Program Pertukaran Jarum Suntikan(NSEP) di Klinik Kesihatan


 Carta Organisasi Unit Kawalan HIV/AIDS

Bahagian Kesihatan Awam      Unit Inspektorat dan Perundangan    Unit Keselamatan Radiasi    Unit Kejuruteraan    Unit Pendidikan Kesihatan    Unit Pemakanan    Unit Kesihatan Primer    Unit Kesihatan Keluarga    Unit Kawalan Penyakit Tidak Berjangkit    Unit Kesihatan Pekerjaan dan Alam Sekitar    Unit Kawalan TB/Kusta    Unit Survelan dan Kesiapsiagaan     Unit Kawalan Penyakit Berjangkit (CDC)    Unit Vektor    Unit Kualiti 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 28-09-2016 :: 10:13 AM