MENGENAI KAMI  PROFIL PERKHIDMATAN  BAHAGIAN PENGURUSAN

UNIT PENTADBIRAN

UNIT PENTADBIRAN

PENGENALAN

Unit Pentadbiran, Jabatan Kesihatan Negeri Melaka (JKNM) merupakan antara komponen utama yang menyokong kepada penyampaian perkhidmatan di Bahagian Pengurusan. Unit ini diketuai oleh Penolong Pengarah N41, yang dibantu oleh  seorang Penolong Pegawai Tadbir Kanan N32, seorang Penolong Pegawai Tadbir N29 dan seorang Pembantu Tadbir Kanan N22. Unit Pentadbiran juga dianggotai oleh 5 orang Pembantu Tadbir N19,  2 orang Pegawai Khidmat Pelanggan N19, 7 orang Pemandu H11 dan 8 orang Pembantu Operasi N11.
 
FUNGSI

      Urusetia Mesyuarat

 • Mesyuarat Pengurusan Negeri
 • Mesyuarat Pagi Pengarah
 • Mesyuarat Penyelarasan Pengurusan PTJ
 • Mesyuarat Bahagian Pengurusan
 • Mesyuarat Post Exco Kesihatan dan Antidadah

       Pengurusan Aduan

 • Menerima dan menyelaras penerimaan aduan PTJ.
 • Menyediakan surat Akuan Terima Aduan.
 • Memantau dan menyelaras penggunaan Sistem Pengurusan Aduan Agensi Awam (SiSPAAA).
 • Memastikan jawapan/maklum balas yang dikemukakan kepada pengadu adalah sesuai dan menepati dengan kes tersebut.
 • Memastikan aduan mudah dan sederhana selesai dalam tempoh 15 hari selepas penerimaan.
 • Menyelaras saringan akhbar harian.
 • Menyelaras jawapan/maklum balas aduan akhbar dalam tempoh 24 jam selepas penerimaan aduan akhbar tersebut.

      Pengurusan Majlis

 • Menguruskan majlis-majlis rasmi Jabatan.
 • Memastikan majlis yang dianjurkan berjalan lancar.

      Pengurusan Pentadbiran Am

 • Content Provider Portal dan Facebook rasmi Jabatan
 • Admin emel dan Facebook rasmi Jabatan
 • Urusan surat menyurat
 • Pengurusan fail dan bilik fail
 • Pengurusan kaunter khidmat pelanggan
 • Pengurusan Kenderaan
 • Urusan tempahan bilik mesyuarat
 • Pengurusan perakam waktu (eKehadiran)
 • Perhimpunan Bulanan
 • Urusan permohonan lawatan ke luar Negara
 • Pas Keselamatan Jabatan/ kad akses pintu
 • Urusan pencalonan darjah & pingat kebesaran negeri/persekutuan
 • Urusan pemilihan anggota kesihatan bertugas pada musim haji
 • Urusan keselamatan Jabatan


CARTA ORGANISASI
UNIT PENTADBIRAN, BAHAGIAN PENGURUSAN


 

Bahagian Pengurusan      Unit Sumber Manusia, Latihan dan Inovasi    Unit Kewangan    Unit Pembangunan    Unit Pengurusan Maklumat    Unit Perolehan, Aset dan Stor    Unit Psikologi Kaunseling 

Tarikh Akhir Kemaskini :: 22-01-2019 :: 11:48 AM